четвъртък, 30 декември 2010 г.

Чудовище в Черно море

To e толковa зловещo, че даже опитните рибари се разтрепериха. Хищникът се нахвърлил на един от хората. За това платил с живота си. Засега севастополските ихтиолози гадаят що за чудовище е това. Учените имат две версии.

Това е или акула, обитаваща Японско море, или е реликтов вид акула, измряла преди стотици хиляди години. Но все пак главната загадка е как този хищник въобще се е озовал в Черно море.

Няма коментари:

Публикуване на коментар