сряда, 22 декември 2010 г.

Завърши укрепването свлачището на стадиона и срутището на Римския път в Троян

Строителство.инфо
Фото: dariknews.bg

Община Троян обяви завършване на строителните дейности по изпълнението на Проект Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите, включващ обектите: свлачище на стадиона и срутище на "Римски път".

Проектът се финансира чрез Оперативна програма "Регионално развитие" от Европейския фонд за регионално развитие и стартира на през юни миналата година с подписване на договор между МРРБ, като управляващ орган на ОПРР, и община Троян, като бенифициент.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 985 550 лв. От тях 837 717 лв. се отпускат от Европейския фонд за регионално развитие, а останалите – 147 832 лв. от държавния бюджет.

Строително-монтажните дейности по двата обекта стартираха в началото на април.
Укрепването на срутището трябваше да бъде изпълнено за 53 дни, а на свлачището – за 70 дни. Реализацията на проектите обаче се забави по вина на фирмата изпълнител - "Трансстрой – Варна" АД, заради което тя беше санкционирана, обяви на заключителна пресконференция в кря на миналата седмица инж. Банко Банков – началник отдел "Строителство и инженерна инфраструктура" в община Троян и ръководител на проекта.

Обект укрепване свлачището на стадиона бе финализиран със закъснение от 27 дни и вместо на 15 юни завърши на 12 юли поради недобре разчетен срок на строителя за изпитване на анкерна система тип "Титан". На обекта са изпълнени всички строително-монтажни работи (СМР) от техническата документация и е въведен в експлоатация в средата на месец септември. Обектът е разплатен на 100% от бенефициента община Троян.

"Укрепването на свлачището бе извършено със съвременна германска анкерна система, която в България се прилага през последните 4-5 години. Това е едно съвременно техническо решение, което напоследък си пробива път в Европа. У нас тази система се прилага при изпълнението на софийското метро, а за региона на Средна България системата се използва за втори път", обяви инж. Богомил Белчев, проектант, представляващ "Геология и геотехника – 1" ООД – Ямбол. Инж. Белчев бе категоричен, че този метод на силово укрепване на свлачището е изключително надежден и позволява безпрепятствено продължаване на последващи дейности – изграждане на трибуни, благоустройство и т.н.

Обект укрепване срутището на Римския път е на ниво подписване на Акт 15 за завършване на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация. В процеса на изпълнение на СМР по този обект се налага коригиране на техническото решение. При разчистване на срутилата се земна скална маса около 1500 куб.м, при изкопните работи на фундамента се оказва, че те не могат да се изпълнят по начина, обявен в техническата документация заради реалната опасност за здравето на строителите.
От вибрациите на строителната техника по време на изкопа се срутват скални плочи и това спира СМР с Акт 10. След представяне на ново техническо решение, одобрено от управляващия орган на ОПРР в средата на месец август, се разрешава продължаване на СМР по новия проект. Използваната система за реконструкция на срутището дава гаранция за дълготрайното му ползване в период поне на 15-20 години.

"След многократни спорове с изпълнителя по новите СМР, изпълнението им започна на 25 октомври 2010 г., като те трябваше да бъдат довършени на 3 декември, когато изтича договорът на общината с изпълнителя. Отново се регистрира изоставане с 12 дни, за което фирмата ще бъде санкционирана", обяви инж. Банков. Той увери, че община Троян е взела всички мерки за въвеждане на обекта в експлоатация – в момента работи финансовият одит, а експертите на общината се надяват до края на годината да сформират държавна приемателна комисия и най-късно първата десетдневка на януари 2001 година обектът да бъде приключен. Крайният срок на сключения договор между Община Троян и МРРБ, е 24.02.2011 г.

Създалата се ситуация с фирмата изпълнител обаче даде повод на проектанта – инж. Богомил Белчев (който представлява и "Геотехника – ABC" ООД, София), да предложи избирането на местни фирми за реализация на обекти от регионално значение.
Според сега съществуващия закон всички фирми, които имат интерес към даден проект, могат да кандидатстват, независимо дали са от региона на проекта, или не. "Крайно време е да се разбере, че по-лесната реализация на обектите в страната може да се състои само чрез даване на привилегировани условия на местни фирми да участват в търговете за строителство на обектите", категоричен бе той.

И двата обекта са изключително важни за Троян. Припомняме, свлачището на стадиона в гр. Троян и срутището на т.нар. "Римски път" в града се появиха след интензивните валежи от лятото на 2005 г.

Римският път е основна улична артерия, свързваща два големи градски квартала. Непрекъснатото й авариране и невъзможността да се преминава по нея застрашаваше живеещите в района над 10 хил. души. Ремонтът спомогна допълнително за облекчаване на движението.

На стадиона от години няма реален подход към съблекалните и административната сграда. Настоящите укрепителни дейности дават възможност за продължаване на работата по пълното му възстановяване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар