вторник, 14 декември 2010 г.

Ще превръщат радиоактивните отпадъци в минерали

Нов начин за погребване превръща радиоактивните отпадъци в химични съединения, аналогични на геоложките комплекси с природен произход и безопасни за биосферата.

Обикновено радиоактивните отпадъци се поставят в оловни контейнери, които след това се погребват в земята. Но надеждността на тези контейнери трае само няколко десетилетия, след което никой не може да гарантира за тяхната херметичност.

Изследователи от Института по вулканология и сеизмология на Руската академия на науките, в сътрудничество с няколко геоложки компани са предложили да погребват радиоактивните отпадъци в природни среди – във високотемпературни (до 350°С) хидротермални системи. Авторите на технологията уверяват, че в резултат на естествените геохимични процеси радиоактивните отпадъци в природни условия се свързват в локализирани геоложки комплекси, т.е. фактически се формират рудни геоложки находища с хидротермален произход.

Първата "площадка" за въплъщаване на новата технология може да стане геотермалната система на Камчатка и Курилските острови. За този регион е характерно уникално съчетание на факторите, необходими за превръщенето на отпадъците в устойчиви съединения (налягане, високи температури и други параметри). Обаче технологията за геотермално погребване е приложима и в других местности. Подходящи условия има, например, в Северен Кавказ, на островите Парамушир (един от островите на северната група Курилски острови) и Симушир (остров от средната група Курилски острови), а също в Печенежската дълбочнна система.

"Термални води има във всяка точка по земното кълбо, наистина, на различн дълбочина, – казва Владимир Белоусов, водещ научен сътрудник в Института по вулканология и сеизмология. – Сега с дълбоко сондиране са разкрити високотемпературни терми и в Москва, и на Колския полуостров, и в Урал, и на Камчатка, и под океаните и моретата. В техния химически състав се намиратя сорбенти (вещества, които са способни да поглъщат тежки метали). След неутрализацията на природните хидротермални сорбенти се образуват силикатни вещества, които надежно, за милиони и милиарди години, ще удържат радионуклеидите и други химически вредни метали в дълбоките недра на Земята. Образно казано, в двора на всяко промишлено предприятие може да се направи сондаж на необходимата дълбочина и там да се спускат отпадъците, произведени от това предприятие".

Новата технология включва три стадия. Първият е сорбция (поглъщане) на радиоактивните химични елементи от глинестите минерали и геове в природните колоидни разтвори с образуване на хидрогел (студениста маса). Вторият – утаяване на образуваните "радиоактивни" хидрогели на геохимичните бариери (зоните на рязко спадане ная миграционната способност на химичните елементи). Третият стадий е образуването на неразтворим колоиден кварц (халцедон).

Авторите на новата технология за утилизация на радиоактивни отпадъци я считат не само за екологично безупречна, но и за икономически изгодна. Според тях внедряването на новия метод ще позволи силно да се съкратят разходите за строителство на времени складове и ядрени гробища. Радиоактивните отпадъци се извеждат от природния кръговрат за милиони години, възвръщайки се в своето изходно състояние.

Сергей Смирнов

Няма коментари:

Публикуване на коментар