сряда, 1 декември 2010 г.

„Стонекс Интернешънъл” ЕООД ще проучва залежите на скалнооблицовъчни материали край Червен бряг

Министерският съвет даде разрешение на „Стонекс Интернешънъл” ЕООД за проучване на скалнооблицовъчни материали в площта „Кубрат”, разположена в землището на Червен бряг, област Плевен.

Площта е с размер 2.94 кв. км, а срокът на разрешението е 18 месеца.

Минималният очакван размер на инвестициите е 119 000 лв., а стойността на мероприятията по опазване на околната среда – 11 000 лв.

Няма коментари:

Публикуване на коментар