понеделник, 13 декември 2010 г.

Резултатите от преговорите за климата в Канкун: дипломатически триумф или екологична катастрофа?

Достигайки труден консенсус, измъчени от почти двуседмичните разговори делегатите на срещата на ООН за климата в Канкун (Мексико) сатнаха и приветстваха съботното (на 11 декември) утро с аплодисменти. След миналогодишната копенхагенска "битка" резултатите от сегашната конференция се възприемат като триумф. "Това е нова ера в международното сътрудничество в областта на климата" — подчерта Патрисия Еспиноза, мексикански дипломат и председател на събранието.

Сега, на свежа глава е очевидно, че в действителност никакъв забележим прогрес в частта за по-нататъшното съкращаване на въглеродните емисии в атмосферата не е постигнато на преговорите. Никой така и не се съгласи да увеличи своите ангажименти. Освен това текстът на договора, на който предстои да смени Киотския протокол, както досега се намира на стадий разработка. Сега той не представлява нищо повече от набор обещания да се сключат някакви важни съглашения в неопределено далечно бъдеще.

Идеята да се удължи действието на Киотския протокол след края на 2012 година не срещна разбиране от Русия и Япония. По тяхно мнение да се удължава договорът в условия на отказ от него на Китай и САЩ — главните производители на въглероден диоксид — е безсмислено.

И все пак определен прогрес — на първо място дипломатически — не трябва да се отрича. В Канкун бяха скрепени ангажиментите по съкращаването на емисиите, които поеха 55 държави и Евросъюза след провалената копенхагенска сеща. Важно е да се отбележи, че сред тях са развиващи се страни, които в рамките на Киотския протокол нямаха никакви ангажименти.

В същото време канкунската резолюция признава, че тези обещания са недостатъчни за ограничаване на глобалното затопляне до два градуса в съответствие с първоначалните намерения на преговарящите. Изследователи от организацията Climate Action Tracker считат, че при заявеното съкращаване на емисиите в атмосферата, повърхността на Земята ще се нагрее до 3,2˚C. Съглашението призовава политиците да направят повече. В противен случай може да се смята, че изобщо нищо не е направено. И "триумфът" ще се превърне в катастрофа.

В Канкун също беше учрежден "зелен фонд", задачата на който е да помогне на развиващите се страни да съкратят емисиите и да се адаптират към изменението на климата. До 2012 година развитите страни са длъжни да им предоставят цели $30 милиарда, а до 2020 - ежегодно да отделят още по $100 милиарда.

Накрая, срещата одобри съглашение по изплащането на компенсации на развиващите се страни, за да съкратят изсичането на горите.

В последните часове на преговорите "триумфът" едва не беше провален от боливийската делегация. Оглавяващият я Пабло Солон изведнъж отказа да подпише резолюцията, мотивирайки се, че не е приет никакъв документ, юридически задължаващ богатите страни да съкратят емисиите след изтичането на срока на действие на Киотския протокол. Освен това той призова да се ограничи затоплянето с 1,5 градуса.

Правилата на ООН изискват вички съглашения да се приемат единодушно. Безкрайно уморената Патрисия Еспиноза събра последните остатъци търпение и под аплодисментите заяви, че думата "консенсус" все пак не означава "единогласно" и че на никого не е позволено да налага "вето" на резолюцията.

Можете да се запознаете с текста на съглашението тук.

Подготвено по материали NewScientist.

Няма коментари:

Публикуване на коментар