събота, 27 ноември 2010 г.

14 са активните свлачища на територията на Бургаски регион

14 са активните свлачища на територията на Бургаски регион. Част от тях въздействат върху републиканската пътна инфраструктура, а друга част имат местно значение. Такива са свлачищата на Север от Областния център - в квартал Сарафово и в района на община Поморие.

Две са свлачищата в Сарафово, част от тях застрашават къщи и вилни постройки, които се намират в непосредствена близост до тях. Укрепване на едното е правена в края на 90-те години на миналия век. Земната маса се свлича върху плажната ивица.

Според кметския наместник Станко Земберов брегът, който се свлича и буквално слиза на плажната ивица пречи на развитието на туризма в квартала.

Освен пречка за туризма свлачището, което е обгърнало цялата плажна ивица застрашава и къщите на много хора. Част от имотите са на метри от свличащата се земна маса. През зимния сезон са необитаеми. В Кметското наместничество са получавали сигнали от граждани, които са притеснени за съдбата на имотите си.

За да се справи с проблема община Бургас е предприела самостоятелни мерки. Изготвила е инвестиционен проект за създаването на парк, част от който ще е и брегоукрепването. Според арх Веселина Илиева, главен архитект в Община Бургас проектът включва паркови и велоалеи, които ще свържат Бургас и квартала. Предстои и вертикална планировка, която вкюлчва и брегоукрепването. Към момента общинската администрация се опитва сама да осигури някакво финансиране по оперативни програми. Евентуално планът може да бъде реализиран и на етапи в зависимост от това какво може да финансира общината.

Реализацията на поректа не е бил включен в Капиталовата програма за 2010 година. Ще бъде включен евентуално в Бюджета за следващата година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар