вторник, 30 ноември 2010 г.

Какво ще стане със Земята, ако температурата се повиши с 4 градуса?

Ако средната годишна световна температура скочи с 4°C спрямо 1890 г., резултатът ще е една доста по-суха и безрадостна планета. Това са очакванията на Кралското общество на Великобритания, предаде hicomm.bg. Според техния доклад при подобна промяна в климата ще настъпи сериозен недостиг на вода. Голяма част от дъждовните гори по поречието на Амазонка ще бъде напълно унищожена, а мусонният цикъл ще бъде нарушен.

Земеделието в Африка също ще понесе удар. Сезонът, подходящ за отглеждане на различни култури в близост до пустинята Сахара, ще се скъси, а това ще доведе до спад на производството на храна. Една от другите прогнози е, че драстичните промени във времето, повишаването на морското равнище и липсата на вода ще причинят голямо миграционно раздвижване.

Учените от британския Met Office предвиждат, че ако не предприемем някакви сериозни мерки срещу излъчването на парникови газове в атмосферата, до 2060 г. светът наистина ще повиши температурата си с 4°C.

Няма коментари:

Публикуване на коментар