събота, 27 ноември 2010 г.

Канкун - конференция на ООН за промяната на климата (COP 16 и CMP 6)

Конференцията на ООН за климатичните промени, която ще протече в Канкун, Мексико, от 29 ноември до 10 декември 2010 г., обхваща XVI Конференцията на страните (COP) и VI Kонференция на страните по Протокола от Киото (СМР), както и XXXIII Сесия на спомагателния изпълнителен орган (ЕГЕ) и спомагателния орган за научно-технически консултации (SBSTA), XV Сесия на AWG-KP и XIII Сесия на AWG-LCA.

На Конференцията на страните (служеща като среща на страните по Протокола от Киото (СМР) за създаване на работна група, през декември 2005 г., наречена "Ад Хок" работна група) ще се обсъдят бъдещите задължения за индустриализираните страни по Протокола от Киото и по-нататъшните ангажименти за Приложение I на страните по Протокола от Киото (AWG-KP). В Копенхаген, на Петата сесия по CMP се реши на Шестата сесия в Канкун да се представят резултатите от работата.

На тринадесетото си заседание в Бали Конференцията на страните стартира кампания за цялостно, ефективно и устойчиво прилагане на Конвенцията чрез дългосрочни съвместни действия, сега, до и след 2010 г., с цел да се постигнат съгласувани резултати и приемане на решение на петнадесетата сесия в Копенхаген. Този процес е осъществен от специална работна група по дългосрочни съвместни действия по силата на Конвенцията (AWG-LCA). В Копенхаген Конференцията на страните реши да удължи мандата на AWG-LCA, за да може да продължи работата си с оглед на представянето на резултатите на COP 16 за приемане.

Няма коментари:

Публикуване на коментар