вторник, 23 ноември 2010 г.

Смъртност от свлачища - статистика за месец октомври 2010 г.

За октомври 2010 г. са регистрирани общо 32 активизирания на свлачища, довели до един или повече смъртни случаи. Общо свлачищата са довели до 273 смъртни случая. С изключването на сеизмично предизвикани свлачища (най-вече земетресение Кашмир от октомври 2005 г.), средният брой на фаталните свлачища от предходните седем години е бил 35, което води до средно 394 смъртни случая, така че 2010 г. е под средното ниво. Най-голям брой е имало в 2009 г., когато са регистрирани 83 събития, най-вече поради земни свличания от тропически циклони. Но 2010 е на път да бъде годината с най-смъртоносните свлачища записани до момента, което се вижда от графиката в сравнение с 2009 (предишния рекорд), 2003 (най-ниската годишна стойност) и средната стойност:


Карта на разпределението на свлачища на базова карта от глобален дигитален височинен модел: червените точки са смъртоносните свлачища за 2009 г.(за цялата година); жълтите точки са смъртоносните свлачища записани през 2010 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар