четвъртък, 25 ноември 2010 г.

Мощна термална аномалия регистрираха на Камчатка


Мощна термална аномалия беше регистрирана в района на знаменитата Долина на гейзерите в Камчатка – във фумаролните области станало по-горещо, а изхвърлянето на парогазови струи – по-интензивно. Повишение на температурите е отчетено в районите на гейзерите Тройной, Сахарный и Сосед.

Установено е, че по поречието на река Гейзерна са се появили нови многобройни горещи източници, кални котли и езера с гореща вода. Специалистите отбелязват, че термалната област на Долината е разположена само на 1,5 км от югозападния склон на активния стратовулкан Кихпинич, гигант с височина 1740 м.

След свлачище в Долината на гейзерите през юни 2007 г. част от горещите източници била разрушена. Сега всички активни области се възстановяват.

Покачване на температурата в кратера на Кихпинич е установено с уреди, фиксиращи инфрачервено излъчване. На склоновете на този вулкан освен Долината на гейзерите е разположена и Долината на смъртта.

Изригващият там циановодород убива птиците и млекопитаещите, като парализира дихателния център.

Долината на смъртта
Фото: Игорь Шпиленок
Най-известното гибелно място в Русия е Долинаата на смъртта на Камчатка, за която се знае още в началото на 30-те години на XX век. Откриват я ловци, на които при странни обстоятелства се загубват кучетата-лайки. Труповете на кучетата ловците намират по горното течение на река Гейзерна в подножието на вулкана Кихпинич. Всичко под краката им било буквално осеяно с многобройни трупове на росомахи, вълци, зайци. В ужас избягали ловците от това "дяволско гробище" и не напразно. Скоро кучетата, пристигнали заедно с хората на "лошото място", издъхнали, а самите хора започнали да кретат, станали вяли, стремително губели тегло, замъчили ги необясними главоболия.

В Камчатка нахули многочислени експедиции. Десетки изследователи-ентусиасти загинали, опитвайки се да разгадаят тайната на Долината на смъртта. Следите на много участници в експедиции се загубили (според далекоизточните изследователи са загинали около стотина човека), а тези, които се върнали не бързали да споделят своите впечатления...
Фото: Игорь Шпиленок
През 1970-те години бил предприет нов опит. В тези години Долината на смъртта със завиден "апетит" събирала своята дан: мечки, лисици, росомахи, мишки, птици в огромни количества ставали жертва на аномалната зона.

...Щом снегът се стопи, изгорената като след пожар земя се покрива с трупове на полски мишки. Привлечени от миризмата на мърша се приближават лисици и също загиват. Следват ги мечките... Орлите, виждайки лесната плячка, се спускат за обяд и остават в долината завинаги...
Фото: Игорь Шпиленок
Анализът на газовете, излизащи от земята на площ с ширина 300 метра и дължина 2 километра, установил присъствие в тях на въглероден оксид и сероводород. Изследователите много предпазливо, с противогази, отивали на смъртоносната поляна, вземали проби от газовете, поставяли там опитни животни. Малките зверчета (мишки и северноамерикански катерици) загивали за броени секунди. А един от изследователите за малко не заплатил с живота си: работейки без противогаз, той се навел... и попаднсл в извиращата от земята струя газ, предизвикващ парализа на дихателните органи. Особенно опасно е да се намираш в района на “дяволското гробище” при безветрие, когато огромни количества газ се натрупват в пониженията на почвата.
Фото: Игорь Шпиленок
Съставът на отровния газов "коктейл" в камчатската долина на гибелта е значително по-сложен, а затова по-агресивен и опасен от типичните "долини на смъртта". Учените предполагали, че всичко живо наоколо е загинало от отравяне с газове на въглероден оксид и сероводород, които се отделят от вулкана и едва в 1982 г. успели да установят присъствието и на високотоксични цианисти съединения във вулканските газове в Долината на смъртта. В състава преобладават сероводородът, серният диоксид, серооксидът на въглерода и серовъглероът. Тези газове действат погубващо на централната нервна система, предизвиквайки учестено сърцебиене, тежко отравяне, загуба на съзнание, парализа на крайниците.

Учените, работещи в Долината на смтртта, усещат главоболие, треска, световъртеж, слабост. Но ако навреме се напусне опасното място и се излезе на проветриво място, самочувствието се възстанавява бързо.

Няма коментари:

Публикуване на коментар