вторник, 30 ноември 2010 г.

Изследователи откриват меката страна на диаманта

Немски изследователи са открили атомния механизъм зад структурата на диаманта, обяснявайки защо някои равнини са по-лесни за шлифоване спрямо други. Екипът обяснява, че откритията им ще имат по-обширно значение за разбирането на триенето и износването на материали.

Полировачите на скъпоценни камъни отдавна знаят, че диамантите има „твърди” и „меки” страни, меките са по-лесни за шлифоване. Те са знаели, че „мекотата” е свързана с подреждането на кристалната решетка на различните повърхности и с посоката на шлифоване. Шлифоването на „твърдите” кристални повърхности е трудно и води до фасети с по-лошо качество, но досега причините за това не се знаеха.

Различните равнини са номерирани, за да се знае ориентацията на кристалната решетка. Д-р Ларс Пастевка от Института Фраунхофер обяснява – „Твърдата равнина (равнина 111) е по-плоска и по-плътна. Атомите са много по-близо едни до друг отколкото при другите повърхности. Равнина 110 се състои от успоредни редове, подобни на бразди на току-що изорано поле; равнина 100 прилича на редица от покриви.

Превел: Боян Василев

Няма коментари:

Публикуване на коментар