неделя, 28 ноември 2010 г.

Форум Бизнесът и българската наука. Инвестиции и сътрудничество

Днес, 28 ноември, в гранд-хотел "София" протече икономически форум, организиран от фирма "Вайс профил" в партньорство с БСК, БТПП, БАН и СУ "Св. Кл. Охридски". Темата на работния форум бе „Бизнесът и българската наука. Инвестиции и сътрудничество."

Пред участниците в събитието бяха представени резултатите от социологическо проучване, осъществено от "Алфа Рисърч", за нагласите на бизнеса да инвестира в българска наука и да ползва нейни разработки в дейносттта си. Изследването е извършено в началото на ноември сред 106 големи и средни български фирми. Проучването показва, че за научна и развойна дейност България заделя 0,49 на сто от БВП, като само 28,7 на сто от разходите се финансират от бизнеса. За сравнение, делът на разходите за научни изследвания и разработки от БВП в Япония е 3,44 на сто, а в САЩ - 2,76 на сто. Този по-висок дял до голяма степен е свързан и с високия процент от разходите за научна и развойна дейност от страна на бизнес организациите. В Япония той е 76 на сто, а в САЩ 64 на сто. Средната стойност на разходите за научна и развойна дейност на 27-те страни-членки на ЕС за 2008 г. е 1,9 на сто от БВП, като 54 на сто от тези разходи се заделят от бизнеса.

Няма коментари:

Публикуване на коментар