събота, 27 ноември 2010 г.

15 са регистрираните активни свлачища в община Смолян

Смолян. 15 са регистрираните активни свлачища в община Смолян, съобщи за радио „Фокус”–Смолян началникът на сектор „Гражданска защита” в общината инж. Бойко Матев. Той обясни, че това са свлачищата, които са включени в националният регистър, като 11 от свлачищата са обследвани от „Геозащита”–Перник, която е оторизирана да дава становища за свлачищата в южна България и без които становища не може да се кандидатства за отпускането на средства за укрепване на земните маси. В общината има и няколко десетки, по-малки свлачища, които обаче не са обследвани. Инж. Матев обясни, че в община Смолян свлачищата се активират основно от водонасищането на повърхностните слоеве на земната повърхност. Голяма роля има и нивото на подпочвените води.

Основният фактор за причиняването на щети от свлачищата е некачественото строителство, когато то не е съобразено с геоложки проучвания и с неукрепването на земните маси при изкопи или прокарване на подземни съоръжения. Инж. Матев каза още, че свлачища има навсякъде в общината, като има доста такива и в самия град Смолян, като не може да се каче, че някъде има повече, а другаде по-малко. Най-голямото свлачище в община Смолян се намира в местността „Смолянски езера”. То е с площ от 8 кв. км. като започва от южните склонове на Пампорово, през местността „Смолянски езера” и достига до военното поделение в кв. „Каптажа” и река Черна. Свлачището е регистрирано през 1983г. Като цяло то не създава проблеми, но има отделни участъци, в които има раздвижване, след което настъпва временно стабилизиране. Движението на земните маси засяга частично квартал „Каптажа” и улица „Алеко Константинов”, където са направени много подпорни стени, за да се укрепят земните маси. Свлачища в Смолян има още в района на „Дълбокото дере”, на ул. „Георги Русинов” в кв. Райково, ново свлачище е възникнало в района на улица „Миньорска” срещу новата сграда на „Слънце”, в района на „Белия камък” и др. От селата по-сериозни свлачища има Буката, в село Сивино, където са засегнати и няколко жилищни сгради, но с помощта на нова технология общината ги е укрепила, като няма опасност за хората. Свлачище е укрепено и в село Мугла, тъй като е застрашавало стопанска сграда и къща. В село Ряка и Бостина има стари свлачища. Инж. Матев каза още, че на много места има и струтища, които приличат на свлащищата, но имат съществена разлика. Струтищата се получават най-често покрай реките, заради високи води или подкопаване на скатове или основи на подпорни стени и пътища, какъвто е случаят с река Черна в района на римския мост, пътят до село Кутела и др.

За решаване на проблемите със свлачищата винаги се търси съдействието на „Геозащита”–Перник, които освен изследвания изготвят и проекти за тяхното укрепване, но като цяло дейностите са скъпи, каза още инж. Матев. Директорът на общинската „Гражданска защита” –Смолян каза още, че общината следи развитието на активните свлащища, като за много от тях вече са предприети мерки за отводняване. Това е най-превативната мярка, за да няма пренасищане с вода и можем да кажем, че всички са временно стабилизирани, заключи инж. Матев.
Здравко БЕШЕНДЖИЕВ

Няма коментари:

Публикуване на коментар