петък, 26 ноември 2010 г.

Руски учени са картирали дъното на антарктическото езеро Восток


Езерото Восток е най-голямото от известните подледникови езера в Антарктика. Специалисти от Полярната морска геоложка експедиции го изследа от средата на 90-те години. Дължината на бреговата линия на езерото е 1030 километра, включително 70 километра на острови, а площта на водното огледало е 15,500 км2. Водната повърхност на езерото е под морското ниво и има уклон на север около 0.12°.

За да получат тези сведения, руските учени са разработили уникални методики за изследования. За сеизмичното сондиране те използвали при взривовете 5–6 линии детониращ шнур. Вълните от такива взривове не може да заглуши даже стометровият слой слегнал сняг, покриващ ледника над езерото. В резултат учените съставили карта на релефа на дъното и карта на дълбочините на езеро Восток, като данните са получени при преки натурни наблюдения.

Както показват последните изследвания, езерото Восток представлява запълнен с вода жлеб с размери около 310×100 километра. Склоновете на жлеба са стръмни, над 15°, височината им в някои места надвишава 1500 метра. Южната част на езерото, заемаща територия приблизително 70×10 километра е по-дълбоководна. Средната дълбочина там е около 800 метра, но има и котловина дълбока 1050 метра. Северната част (180×60 километра) е по-плитка, средната й дълбочина е около 300 метра, в най-дълбоките места – 450 метра. Дъното на тази част на езерото има хълмист релеф.

Подледниковото езеро Восток е напълно изолирано в своя жлеб. Неговата повърхност е под равнището на морето и примерно на 450 метра по-ниско от края на жлеба. Около това езеро са разположени още 37 малки подледникови езера, но всички те се намират по-високо и не са свързани с Восток. Обаче не може да се твърди, че нивото на езерото никога не се е променяло и то не е излизало от бреговете си. Изследователите се надяват, че детайлното изучаване на подледната повърхност ще позволи еднозначно да се отговори на въпроса имало ли е в недалечното минало катастрофални наводнения от езерото Восток. Ако те са се случвали, то водният поток би трябвало да остави следи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар