петък, 26 ноември 2010 г.

Въздухът на Земята най-зле от XVIII век насам

Kонцентрацията на основните парникови газове в атмосферата е достигнала най-високото си ниво от прединдустриалната ера насам, предупреди днес в бюлетин Световната метеорологична организация (СМО).

Концентрацията на въглероден диоксид, метан и азотист оксид е продължила да се увеличава през 2009 г., последната година на наблюдение, въпреки икономическата криза.

Нарастващите количества парникови газове в атмосферата предизвикват глобалното затопляне, а оттам и промени в климата.

Тревожните данни ще бъдат разгледани на срещата за климата в Канкун, Мексико, от 29 ноември до 10 декември.

Според СМО степента на въздействие на всички дълготрайни парникови газове върху промяната на баланса между радиацията, постъпваща в атмосферата, и тази, излизаща от нея, се е увеличила с 1% през 2009 г.

През миналата година концентрацията на въглероден диоксид и на азотист оксид в атмосферата се е увеличила по-малко, отколкото през 2008 г., но това е имало незначително въздействие върху дълготрайната концентрация.

Ако емисиите спрат напълно, ще са нужни около 100 години за цялостно "изчистване" на атмосферата, според изчисленията на експертите.

По данни на СМО концентрацията на въглероден диоксид се е увеличила с 38% от 1750 г. насам, като основните причини за това са емисиите от изгарянето на изкопаеми горива, обезлесяването и промяната в използването на земята.

Според СМО все по-значителни стават естествените емисии на метан, които се дължат например на причиняваното от глобалното затопляне топене на арктическата ледена шапка или увеличаване на дъждовете в блатисти райони.

Това би могло да създаде затворен цикъл, при който глобалното затопляне предизвиква отделяне на голямо количество метан в атмосферата, което от своя страна засилва затоплянето.

Няма коментари:

Публикуване на коментар