четвъртък, 25 ноември 2010 г.

България ще следва ЕС за климатичните промени, но иска запазване на CO2 квотите

"Ще се придържаме към общоевропейската позиция за климатичните промени", обяви пред журналисти министърът на околната среда Нона Караджова по време на днешния Green Innovation Forum. Поводът за изказването е започващата в понеделник конференция COP 16 на ООН в мексиканския курорт Канкун, на която светът трябва набележи мерки за противодействие на глобалното затопляне.

Европейският съюз едностранно се ангажира да намали емисиите си на парникови газове с 20% до 2020 г. спрямо равнищата от 1990 г. Ако останалите големи икономики, които изхвърлят преобладаващата част от парниковите газове, също възприемат сериозни цели за спад на емисиите, ЕС може да повиши целта до 30%. На подобна конференция миналия декември в Копенхаген (COP 15) обаче не бяха договорени обвързващи цели за намаляване, а само доброволни.

Група от европейски държави със силно зависими от въглищата и петрола икономики, сред които са България и Полша, се обявиха против по-силните ограничения на емисиите и поискаха банкиране на въглеродните квоти за след 2012 г., когато изтича действието на сегашното световно споразумение за климата – Протокола от Киото.

"Искаме прехвърляне на част от предписаните емисионни единици в следващия период", уточни Караджова. Става дума за излишъка от държавни квоти за изхвърляне на въглероден диоксид, който правителството записа като антикризисна мярка и източник на средства за саниране на сгради, но не успя да продаде, защото ООН временно отне акредитацията на страната за въглеродна търговия. България натрупа излишък, защото емисиите й са по-ниски в сравнение с ангажимента от Киото.

Няма коментари:

Публикуване на коментар