неделя, 12 декември 2010 г.

Европейски план за драгиране на Дунав застрашава екологичното равновесие в региона

Островите в българската част на Дунав са сред най-ценните природни богатства на Европа фото capital.bg

Брюксел, Белгия – Решението на Европейската комисия за увеличаване на корабоплаването по река Дунав, което е част от общата стратегия за развитие на региона, може да има значителен отрицателен ефект върху уникалната природа на реката, без да донесе очаквания положителен икономически ефект. Това се казва в становище на международната природозащитна организация WWF в деня, в който Европейската комисия представя Дунавската си стратегия.

Въпреки че решението за увеличаване на речния трафик е съпроводено от редица мерки за защита на околната среда, като програми за опазване на дунавската есетра и подобряване на качеството на водата, WWF критикува планираното премахване на плитчините по Дунав, които пречат на преминаването на корабите, когато нивото на водата е спаднало значително.

"Предвижданите инвестиции в драгирането на Дунав се обосновават с примери за подобни дейности, извършвани по река Рейн. Пропуска се обаче факта, че условията по поречието и района около Рейн са много различни от тези по течението на Дунав. Там има икономика, която не разчита само на ресурса, предоставян от реката и която е била развивана повече от век и половина. В този смисъл да очакваме икономическо чудо от инвестициите в дунавското корабоплаване е мит, който може да се превърне в много скъпа грешка ", коментира Андреас Бекман, директор на Дунавско-Карпатската програма на WWF.

Предложената стратегия, която залага на остарели и скъпи методи за стимулиране на трафика може да увеличи рисковете не само за потенциална загуба на средства, но и за разрушаването на ценно биоразнообразие и свързаната с него екологична инфраструктура като системите за защита от наводнения и пречистване на водата.

“Има възможности за увеличаване на ръста на корабоплаването по река Дунав, без да се налага драстична промяна на речното корито. При това те са по-изгодни във финансово изражение и по-щадящи по отношение на запазването на околната среда. Ето защо Европа трябва да инвестираме в кораби, които са подходящи за сегашната дълбочина на реката, в по-добри информационни системи и в инфраструктура, която е благоприятна от гледна точка на запазването на природата.

WWF призовава дунавските страни и Унгария в качеството й на следващ ротационен председател на Европейския съюз да се възползват от възможностите, които би дала една алтернативна стратегия за устойчиво използване на природните и културните активи на региона.

За Дунавската стратегия:

Дунавската стратегия цели установяването на разумен, балансиран и всеобхватен растеж на региона между Германия и Черно море, който покрива една пета от територията на ЕС и е дом на 100 млн. души. Повече информация: http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm

За Дунавския регион:

Дунавският речен басейн, поделян между 19 страни, съдържа много от най-ценните европейски природни богатства. Дунавските заливни низини са полезни за пречистването на водата, риболова и възстановяването на ландшафта. Извършвани от хората, тези дейности биха стрували повече от €500 на хектар на година. Повече информация: http://assets.panda.org/downloads/wwf_restoration_potential_danube.pdf

Освен това, речната система осигурява питейна вода за повече от 20 млн. души. Гъстите гори, включително и най-големите европейски масиви от девствени гори, съхраняват въглерод на стойност 30 млн. евро годишно и са от огромна важност за управлението на водния баланс и противодействието на почвената ерозия.

Проектът за корабоплаване и разширяване на речното дъно в Германия: Щраубинг-Филсхофен

В рамките на проекта за насърчаване на корабоплаването се планира регулация на последната свободнотечаща зона на Дунав в района. Смята се, че строителните работи ще имат огромно влияние върху местообитанията, фауната и контрола върху наводненията. Алтернативните проекти, които включват изграждането на язовирни стени, могат тотално да унищожат алувиалните гори и реки, както и динамиката на заливните зони.

Силният обществен отзвук заради предстоящата регулация на този участък стана причина за провеждането на много изследвания. В най-новото от тях, което е съфинансирано от ЕС и започна през 2010 г., участват експерти в областта на транспорта и околната среда. Въпреки това, въпросът с прозрачността по отношение на практиките и изводите от него остават под въпрос.
Повече информация: http://assets.panda.org/downloads/germany_factsheet_v18jan2010.pdf

Австрия: източно от Виена

Един от двата участъка със свободно течащи води на Дунав в Австрия се намира на границата със Словакия. Тук се намират и най-обширните заливни гори. Поради участието на еколози в планирането на проекта за разширяване на речното дъно, в него са предвидени екологични мерки като възстановяване на речния бряг, изграждане на водни пътища за връзка и системи за повторно свързване. Все пак не всички елементи на проекта заслужават одобрение. Тук се визира предвиденото стабилизиране на руслото на реката, което носи екологични рискове.
Повече информация: http://assets.panda.org/downloads/austria_factsheet_v18jan2010.pdf

Целият участък на Дунав в Унгария

Целият унгарският участък на река Дунав, който се намира между Палковичово и Мохач, представлява плитчина, дълга 379 км. Тази територия (с изключение на земята в близост до Будапеща) е част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Тя се характеризира с уникални клонови системи, блата и заливни гори. Досегашните мерки за защита от наводнения и допълнителните интервенции са причинили издълбаване на речното корито. Затова допълнителното строителство ще влоши този негативен процес, защото ще промени режима на подземните води, ще ускори стареенето и изсъхването на влажните зони и ще доведе до загуба на местообитания и унищожаване на местата за хвърляне на хайвер на рибите. Над 1 млн. евро са предоставени до момента на Унгария от ЕС за разработване на алтернативи, които биха гарантирали целогодишно 2,7 метра височина на равнището на водата. Повече информация: http://assets.panda.org/downloads/hungary_factsheet_18_jan_2010.pdf

България/Румъния

Тази част на реката възлиза на 488 км и в нея влиза целият Долен Дунав. Тя е един от най-запазените естествени участъци, който се характеризира с обширно корито и много острови. Дейностите за насърчаване на корабоплаването заплашват целия природен раздел, защото проектът за разширяване на речното дъно включва изграждане на укрепващи диги и драгиране. До момента ЕС е отпуснал средства за изследвания, свързани с проекта. В процеса на работа се очакват още европейски пари за конкретната му реализация. Повече информация: http://assets.panda.org/downloads/ispa2_factsheet_v18jan2010.pdf

Румъния: Кълъраш-Браила

В тази част на Дунав има множество острови с уникална екосистема. Те ще бъдат сериозно повлияни от планирания проект, който засяга 200 км територии, където се размножават мигриращите есетри. Освен това той ще се отрази негативно върху зоните за хранене на чигата и други видове риба. При изпълнението на проекта има конфликт за използването на европейските пари, защото е доказано, че той ще окаже негативно влияние върху островите по поречието на долен Дунав и върху природната динамика като цяло. А тяхното опазване е част от текущ проект, финансиран от ЕС (EU-LIFE).

Въпреки че начинанието е получило екологично разрешително от румънското Министерство на околната среда и устойчиво развитие, достъпът до фондовете на ЕС за съфинансиране изисква изпълнението на редица условия, които румънското правителство трябва да изпълни. Повече информация: http://assets.panda.org/downloads/ispa1_factsheet_v18jan2010.pdf

Няма коментари:

Публикуване на коментар