неделя, 12 декември 2010 г.

Климатичен пакт беше приет в Канкун

Министър Нона Караджова участва в работата на СОР 16 в Канкун, Мексико

На 16-ата Конференция на страните към Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (СОР16) и 6-ата Среща на страните към Протокола от Киото в Канкун, Мексико, бе приет пакет от мерки, наречен Споразумението от Канкун, който очертава насоките за бъдещите преговори.
Webcafe.bg
Да се създаде Зелен фонд, от който да се финансират мерки срещу промените в климата. Такова решение беше взето на конференцията по Рамковата конвенция на ООН за климатичните промени в Канкун, Мексико.

Според президента на Мексико Фелипе Калдерон, започва "нова ера" в сътрудничеството в този сфера.

Предвижда се през 2020 г. средствата в Зеления климатичен фонд да достигнат 100 млрд. долара, а през периода 2010-2020 г. те да бъдат в размер на 30 млрд. долара.

Предстои да се създадат и центрове за „зелени" технологии.
Документите от конференцията включват и механизъм за преразглеждане на целевите показатели (да не се допусне затопляне по-голямо от 2 градуса) в зависимост от новите научни данни, мерките за ограничаване на вредните емисии, механизма за защита на горите - REDD, както и за контрола и отчетността - MRV.

Няма коментари:

Публикуване на коментар