понеделник, 13 декември 2010 г.

Зинаида Златанова за Европейската година на доброволчеството

13 декември 2010 | 11:31 | ФОКУС

С решение на Съвета на ЕС предстоящата 2011 година е обявена за Европейска година на доброволчеството. Какво означава това? И как България ще се включи в тази година? За това ще разговаряме в следващите минути със Зинаида Златанова, ръководител на представителството на ЕК.

Водещ: Госпожо Златанова, нека да кажем какви ще бъдат целите на Годината на доброволчеството, която предстои?
Зинаида Златанова: Да, действително с решение на съвета, 2011 година е обявена за Европейска година на доброволчеството. В ЕС доброволчеството и неговото значение се признава отдавна, но идеята на тази година е по-широк кръг от обществото да разбере предимствата на доброволчеството. А също така да разбере значението и важността на доброволчеството в създаването на едно по-демократично, по-загрижено и отговорно общество. Така че основните цели на отбелязването на доброволчеството през 2011 година, са всъщност промотиране на доброволчеството сред гражданите, подкрепа на европейските доброволчески организации, подобряване и признаване на доброволния труд и на предизвикателствата, с които той се среща. А също така отдаване на значения и признаване на ангажираността на милиони европейски доброволци, които са се посветили да подкрепят хора, каузи, общества, било в ЕС или в чужбина.

Водещ: Интересно е обаче да разберем как ще бъдат реализирани тези цели? Какви дейности се предвиждат конкретно, защото не какво, а как обикновено привлича вниманието на хората.
Зинаида Златанова: Да, така е. В България националната контактна точка, която ще проведе, така да се каже, годината на доброволчеството, е Министерството на културата. Те вече имат национален план за дейностите за тази година, за който съм сигурна, че с най-голямо удоволствие ще ви разкажат. Представителството на ЕК в България активно си сътрудничим с Министерство на културата по този въпрос. И се надявам, че в едно много добро партньорство догодина ще направим, така че колкото може повече граждани да бъдат информирани и съпричастни към годината на доброволчеството. Разбира се, много разчитаме и на медиите за допълнително популяризиране на тази година.

Водещ: Проучване на „Евробарометър” показва, че три от всеки десет европейски граждани заявяват, че извършват доброволчески дейности. Какви са вашите впечатления, доколко е развита доброволческата дейност в нашата страна? Съвсем наскоро си спомням, че БЧК имаше инициативи, посветени на тази дейност.
Зинаида Златанова: Да. В България, за съжаление, този процент е един от десет. Тоест, три пъти по-малко граждани заявяват готовност да участват или са участвали в доброволчески инициативи. И това, разбира се, прави нашите усилия на представителството на ЕК, на Министерство на културата, като национална точка, още по-важни през следващата година. Също така може би, е редно да кажем, че законовата рамка, която по някакъв начин да насърчава доброволческия труд в България, Словакия и Словения. Това са единствените три държави в Европа, в които все още е в процес на подготовка и на практика не съществува. Така че със сигурност ще има много теми за разговор. Споменахте Червения кръст, да, това е сред българите най-известната доброволческа организация, поне според нашите проучвания. Нека да кажем също една много известна, която е член на Червения кръст, това е Планинската спасителна служба в България, която е изцяло почти организирана на доброволни начала. Това е също една организация, която със сигурност много от гражданите познават и знаят. Така че наистина има много какво да се направи не само за популяризиране, но и за регулиране и за подпомагане на тази дейност не само в България, но и в цяла Европа. Нека да кажем още, че според европейските проучвания всъщност доброволчеството носи около между нула и пет процента от брутния вътрешен продукт на европейските страни. Освен че има много важна социална роля, виждаме че има икономически измерения.

Водещ: Тези две организации, които споменахте, толкова популярни в България – Планинската спасителна служба и БЧК, очевидно са ярко доказателство за това колко ефективно може да бъде доброволчеството, като се има предвид работата на тези две организации в нашата страна. И това още веднъж обосновава идеята за обявяването на 2011 година като европейска година на доброволчеството.
Зинаида Златанова: Да, така е. Именно не само, че е важно от обществена гледна точка, но нека не забравяме, че доброволчеството е израз на активно гражданство, а също така заздравява разбирането за някои наши основни европейски ценности – солидарността и социалната ангажираност. Така че това е действително нещо много важно, което е хубаво, че ще го дискутираме цялата следваща година. Хубаво е, разбира се, пак призовавам че и медиите проявяват интерес, защото те са наш основен партньор не само за популяризиране на Европейската година, но ето и на самите доброволчески организации, на самия доброволчески труд, който знаем, че в някои сфери, е просто незаменим.

Водещ: 2010 година премина под знака на борбата с бедността и на социалното изключване, вашето обобщение каква бе тази година, конкретно за представителството на ЕК у нас?
Зинаида Златанова: 2010 година като година на борба с бедността и социалното изключване беше много активна. И аз искам да благодаря на всички медии, които много активно я отразиха, и на Министерство на труда и социалната политика, които бяха за 2010 година националната контактна точка по отношение на годината за борба с бедността и социалното изключване. Министерството наистина беше много активно. Ние работихме съвместно цяла година и се получиха много интересни срещи, много интересни конференции, много интересни разговори, както със социални партньори, така с групи, заплашени от социална изолация. И действително според нас, ние разбира се, тепърва ще правим проучване и оценка и ще ви ги съобщим, когато са готови на влиянието на тази година върху гражданите. Но по наши първи впечатления, много спомогна тази година на бедността и социалното изключване за разбирането на тези проблеми в България и в Европа, разбира се.

Водещ: И тук, ако позволите да споделим ние, от радио „Фокус”, нашето лично впечатление, тъй като сме отразявали тези инициативи. Беше много полезно, защото това бяха дискусии, които не оставаха на чисто теоретично ниво, в тях участваха именно хората, засегнати от бедността и социалното изключване, чуваше се техният глас и техните предложения за преодоляване на този проблем.
Зинаида Златанова: Точно така. действително това беше подходът, който ние заедно с министерството избрахме, защото идеята е тези, които са най-засегнати да се ползват от тези политики. И нека не забравяме, че това е чистата социална политика във вида, в който масово си я представят гражданите - не става дума за политиката в образованието, в здравеопазването, антидискриминацията, политиката към семейството, жените, децата. Тоест, много широк кръг въпроси бяха обсъдени и се надявам действително, че по-доброто обществено разбиране ще направи една по-добра подкрепа за провеждане на тези политики, които както знаем не винаги е лесно и евтино да бъдат провеждани.
Росица АНГЕЛОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар