събота, 11 декември 2010 г.

Утайка от язовир убила рибата в р. Луда Яна

news.bg
Проверка установи източника на замърсяване на водите на река Луда Яна в района на панагюрското село Попинци, съобщи Цветана Чочева от РИОСВ-Пазарджик.

Причината е изчистване на утайки от микроязовир в границите на "Асарел Медет" АД и прилагането на неподходяща технология, предаде Дарик радио.

При товаренето и транспортирането на утайката, част от нея се е изливала обратно в реката, което я е размътило.

Извършено е повторно пробонабиране от река Асарелска. Директорът на РИОСВ-Пазарджик разпореди да се вземе и втора проба и анализ на води от река Луда Яна преди вливането й в река Марица, както и проби от река Марица преди и след вливането на Луда Яна в нея.

Резултатите от водните проби ще бъдат готови във вторник.

На база на констатациите, направени при проверките на екоекспертите и на резултатите от анализите, РИОСВ ще наложи адекватна санкция, допълни Чочева.

Проверката на екоекспертите беше извършена след сигнал за наличие на умряла риба в река Луда Яна в панагюрското село Попинци.

Експертите взеха водни проби от реките - Асарелска, Панова, Люляковица, Луда Яна и Банска Луда Яна. Беше обследвано обстойно горното течение на река Луда Яна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар