понеделник, 21 март 2011 г.

Международната конференция „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа"

citybuild.bg
Международната конференция „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа" започва в 10.00 часа в Пловдив.

Целта на форума, който ще бъде открит от министъра на околната среда Нона Караджова, е обмяна на опит и добри практики в интегрираното управление на водите в региона на Югоизточна Европа и в световен мащаб. За участие са поканени представители на 15 страни от Европа, Международния офис по водите, Франция, Мрежата на басейновите организации от Централна и Източна Европа (CEENBO), Френската водна агенция «Артоа-Пикарди», български експерти, работещи в областта на управление на водите от МОСВ, ИАОС, Басейновите дирекции, РИОСВ и др., както и представители на заинтересовани страни в управлението на водите като областни и общински администрации, неправителствени организации, ВиК-оператори, фирми и асоциации.

Конференцията е тридневна и се организира по повод Световния ден на водата 22 март и 10-годишнината на Рамковата директива по водите. Резултатите от нейната работа ще бъдат принос към предстоящия Шести световен форум по водите, който ще се състои през март 2012 година в Марсилия, Франция.

Фокус в работната програма на конференцията е сесията на тема: "Управление на градските води: ключови теми и приоритети за действие», която е обвързана с водещата тема на Световния ден на водата за 2011 г. - „Вода за градовете: отговор на градските предизвикателства".

Програмата на събитието можете да видите ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар