петък, 18 март 2011 г.

Физици тестват пространство с променящи се измерения

bgfactor.org
Физици са предложили начин да се докаже или опровергае теорията за промяна на размерността на пространството. Статията на учените се появи в списание Physical Review Letters.

През 2010 година група физици предложи концепция, според която размерността на пространството зависи от мащаба на наблюдението. По този начин, при достатъчно малки разстояния и високи енергии - Вселената може да се счита за двумерна. Третото измерение в този случай не изчезва в геометричния смисъл - обаче уравненията, описващи, например, гравитационните проццеси губят едно измерение.

Според тази теория, когато след Големия взрив Вселената е била гореща и малка по размер, процесите, които протичали в нея се описвали с "двумерни" уравнения. Ако броят на пространствените измерения е по-малък от три, тогава съществуването на гравитационни вълни е невъзможно по принцип. В новото изследване, учените са изчислили, че поради този факт в реликтовия гравитационен фон трябва да отсъстват вълни с честота над 0,001 Hz - те трябва да се формират при енергии, за които пространството е двумерно.

За проучване на фона учените предлагат да се използва LISA - три космически апарата, които са планирани да започнат работа след около 10 години. Тези машини ще бъдат разположени във върховете на равностранен триъгълник със страни от пет милиона километра, и ще се движат в хелиоцентрична орбита. Апаратите ще регистрират преминаването на гравитационни вълни с помощта на лазерна интерферометрия.

Съществуването на гравитационни вълни се предсказва от теорията на Айнщайн за гравитацията. Интересно е да се отбележи, че да момента те никога не са били регистрирани.

Няма коментари:

Публикуване на коментар