четвъртък, 17 март 2011 г.

Данка Матеева: Министерство на културата се отказа от националните си обекти

cross-bg.net
Жителите и представителите на община Иваново, изразиха своето огорчение и възмущение от взето рещение на Министерството на културата, с което общината е информирана, че музеен резерват „Скални църкви при с. Иваново” „няма да се използва”. Това стана на специална пресконференция по проекта „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България” по оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, предаде специалният пратеник на Информационна агенция КРОСС.

Решението и известяването е отговор на отправена молба от страна на общината за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване. Според представителите на общината това решение затруднява поддържането и благоустрояването на културно-историческите паметници.

Община Иваново е най-голямата по-площ в Русенска област с 13 населени места и около 10 хил. жители. Кръстопътното й разположението е изключително важно, тъй като се намира между две много важни пътни артерии: Русе-София и Русе-Варна. Общината е разположена изцяло на територията на природен парк Русенски лом – оазис с изключително рядък вид растителност и над 190 вида птици. Северната части на общината граничат с река Дунав, където се намира и така нареченият Римски тримамиум или границата на Римската империя във времето, когато е била разположена по нашите земи. На територията на общината се намират два изключително важни архитектурни резервата – средновековният град Червен, който почти изцяло запазен и автентичен и Ивановските скални църкви, които са под егидата на ЮНЕСКО. По поречието около селата Красен, Лисево и Щръклево има пещери, които тепърва предстоят да се разработват. Преди около 2 години именно тук проф. Николай Овчаров открива Нисовската мадона – скелет на млада жена, която държи дете.

В община Иваново се чества „Празникът на гъбата”, който тази година ще се проведе на 28-29 май. В с. Красен се намира единственият гъбозавод на Балканския полуостров, а производството е съвсем естествено в пещерите. Съществува и винарска изба, която се помещава в с. Нисово по линия на предприсъединителната програма Сапард. В общината има и рибарници.

Общинска администрация в момента работи по седем прорами към Европейския съюз. Кметът на общината Данка Матеева изрази безспокойтвието си от условието, съгласно, което докато не се приключи изпълнението на даден проект, не се дава възможност да се започне втори. Така от разработени проекти на стойност 29 млн., в момента се реализират само 6 млн. и 500 хил. През 2011 г. приоритет на общината ще бъде програмата за развитие на селските райони. Работи се по изграждане на два културни цетрове в с. Щръклево и с. Пиргово на стойност 3 млн. и 200 хил. Друг проект е свързан с облагородяване на селските райони на стойност 1 млн. и 900 хил. Ще се работи и върху изграждането на пречиствателна станция и водопроводна мрежа в с. Щръклево в района на гара Русенски лом. Приоритет на общината са социалните дейности, тъй като населението е предимно застаряващо. Една от програмата е „Зимните трапези”, по линията на която се дофинансира изхранването на бедни, инвалиди и пенсионери.

Общината работи по три програми, свързани с човешките ресурси за преквалификация и осигуряване на работни места. Изключителен проблем се оказва диалогът между представителите на частния бизнес и общината, по който тепърва ще се работи.

Туристите, решили да посетят тази част от България ще имат възможност за запознаване и с богатата културна фолклорна дейност. Един от традиционните обичаи, записан в златната съкровищница на България, е „Джамал”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар