вторник, 22 март 2011 г.

Днес е Световният ден на водата

vesti.bg
Днес се отбелязва Световният ден на водата (UNWater.org). Тази година водещата тема е "Вода за градовете".

За първи път в историята 3,3 млрд. души - по-голямата част от населението на Земята, живеят в градове, като площите, заемани от тях, продължават да растат.

Увеличението на градското население е по-бързо от възможностите за адаптиране на инфраструктурата, отбелязват експертите.

Световният ден на водата 2011 г. има за цел да фокусира вниманието на международната общност върху въздействието на бързия градски прираст на населението, индустриализацията и несигурността, причинени от изменението на климата, конфликтите и природните бедствия в градските водни системи.

По информация на ООН днес на планетата 27% от градското население няма достъп до водопроводна мрежа, 1/4 от жителите - 790 млн. души, са лишени от възможността да ползват канализационна система.

От 250 до 500 млн. кубически метра питейна вода ежегодно се губят във ВиК истемите на градовете в следствие на течове и аварии.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации "Екология и развитие" в Рио де Жанейро.

Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата.

Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година се организират прояви в цял свят, посветени на водата.

До 2015 г. се отбелязва и обявеното от Общото събрание на ООН Международно десетилетие за действие "Вода за живот".

У нас под 2% от населените места нямат достъп до централно водоснабдяване.

40% от селата и градовете обаче нямат достъп до канализация, съобщи пред БТА директорът на дирекция "Управление на водите" в Министерството на околната среда и водите Асен Личев по повод днешния Световен ден на водата.

Според експертни разчети до края на тази година има надежда още 600 000 души да имат достъп до нови или рехабилитирани канализационни системи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар