понеделник, 21 март 2011 г.

Вода като сълза

stroitelstvo.info
Продължава тенденцията на подобрение в качеството на повърхностнитe, подземните и крайбрежните морски води.

Съществува трайна тенденция за нарастване дела на пречистваните отпадъчни води от населените места, преобладаваща част от това става освен механично и биологично.
Около 60% от формираните отпадъчни води от предприятията се пречистват.Това пише в последната Национална стратегия за развитие и управление на водния сектор до 2015 г., действаща и в момента и приета през 2004 г.

На принципа "нито лев без стратегия" в момента в държавата вече се подготвят две стратегии - за управление на водите като ресурс - от МОСВ, и за управление на ВиК инфраструктурата - от МРРБ.

Но действаща стратегия има и сега. Чистата вода струва пари, често - много пари, които буквално се влагат под земята и в канализацията. Кой иска да плаща за това? Дори пречистената и докараната до крана в кухнята питейна вода често се струва на обикновения българин скъпа, та нали като въздуха и тя е Божи дар, често коментират като анекдот водните експерти.

За българските чисти води ще плати европейската солидарност.

Ще успеем ли да усвоим европейските фондове - с провинциален административен капацитет, липса на достатъчно проектантски кадри и бизнес, който твърди, че заданията в търговете често са написани за чужди конкуренти, обещали изработване на безплатен проект?

Няма коментари:

Публикуване на коментар