вторник, 22 март 2011 г.

В София протича форум за климаточните предизвикателства пред управлението на водите

cross-bg.net
Национален форум на тема „Климатични предизвикателства пред управлението на водите и земеделието в България" ще се състои в залата на Информационния център на Представителството на ЕК в България по повод Световния ден на водите - 22 март. На събитието ще бъде отбелязан и Световният ден на метеорологията - 23 март.

Организатори са Представителство на Европейската комисия в България, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните и Национален институт по метеорология и хидрология при БАН.

Идеята на форума е да представи мястото на България в общоевропейския процес на адаптация на икономиката към климатичните промени.

Поканени за участие са неправителствени организации в областта на земеделието и хранителната индустрия, както и екологични организации. На форума ще присъстват и министърът на околната среда и водите Нона Караджова, на земеделието Мирослав Найденов, Зинаида Златанова, ръководител на Представителството на ЕК в България, както и доц. Георги Корчев, генерален директор на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН.

Предвидени са дискусии в два основни работни панела.

От 11 до 12 часа ще бъдат дискутирани теми, свързани с влиянието на климатичните промени върху управлението на водите.

Темите, по които са предвидени презентации са „Сценарий за климатичните промени в България до края на века. Тенденции за температурата и валежите", „Влияние на климатичните промени върху управлението на водите", „Национален мониторинг на водите", „Изграждане на стратегическата водна инфраструктура на страната, ОП Околна среда - основна мярка за постигане на добро състояние на водите".

От 12:30 до 13:30 часа е дискусията по втория панел „Влияние на климатичните промени върху земеделието".

В този панел са подготвени презентации по темите „Влияние на климатичните промени върху земеделските култури" на проф. дфн Веселин Александров - директор на департамент „Метеорология" при НИМХ-БАН; „Общата селскостопанска политика и климатичните промени" на Снежана Благоева от дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа" в Министерство на земеделието и храните; „Възможности и модернизиране на хидромелиорациите в земеделието" на Харизан Тамахкяров, директор на Дирекция „Хидромелиорации" в МЗХ; „Използване и опазване на водите за рибни ресурси" на Явор Недев, изпълнителен директор, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Няма коментари:

Публикуване на коментар