вторник, 2 ноември 2010 г.

Критични метали за новото бъдеще на енергетиката

Ясуши Ватанабе (Институт за Георесурси и околна среда, Цукуба, Япония) - Годишна среща на Геоложкото држество на Америка (31 октомври - 3 ноември, 2010)

Търсенето на критични метали като Li, Co, Ni, Ga, Ge, Nb, In, Sb, Ta, Re, Pt, Pd и редкоземни елементи (REE), експоненциално се увеличава през последните години в резултат на производството на високотехнологични продукти, все повече в областта на възобновяемите енергийни източници, които съдържат малки количества от тези метали.

Тези критични метали могат да бъдат класифицирани в три групи въз основа на вместващите ги скала и типовете находища:
1) на метали, свързани с мафични и ултрамафични скали (Pt, Pd, Cr, V, Ni)
2) на метали, свързани с ниско- или високоалкални гранитни скали (W ,Mo, Ge, Nb, Ta, В, Sb, REE, Bi, Te, U)
3) на метали от други източници или няколко източника (Li, Co, Ga).

Южна Африка е най-богатата страна по запаси на първата група метали поради наличието на най-голямата в света Bushveld комплекс. Китай доминира производството на метали от втората група, поради широкото разпространение на гранитните скали в южната си част. Литият се произвеждат предимно от соленосни пластове в Чили, кобалтът идва от седиментните находища на мед в Конго и Замбия, като вторичен продукт.

Въпреки че запасите и ресурсите на тези метали изглеждат достатъчни за няколко десетилетия, необходимо е да се търсят нови източници на критичните метали, в допълнение към проучването и използването на конвенционални източници. За някои от металите (галий, германий, бор, скандий, диспрозиум, телур, а вероятно и тежки редкоземни елементи) в краткосрочен план има проблемите със снабдяването, за които ще са необходими допълнителни изследвания.

Няма коментари:

Публикуване на коментар