събота, 13 ноември 2010 г.

Шотландски скали разкриват ключов момент преди 1,2 милиарда годиниа

Свободен кислород е присъствал в атмосферата на Земята преди 1,2 милиарда години, 400 милиона години по-рано (!) от досегашните представи. В това ранно геоложко време вече са съществували и достатъчно сложно устроени бактерии, които, наред със сярата са го използвали като източник на енергия. Химически свидетелства от жизнената дейност на бактериите са открити в древни скали близо до Лочинвер в Шотландия. Това откритие може да доведе до ново разбиране за началото в развитието на сложния живот на Земята.

Професорът по геология в университета в Абърдийн, Джон Парнел, ръководител на изследването (в сътрудничество с колеги от изследователския център на Шотландския университет за околната среда в Глазгоу), заяви: "Нашите открития, които прехвърлят този ключов момент в развитието на живота на Земята в много по-ранна дата от преди доказаната ще даде тласък за по-нататъшно изследване на времевата рамка за формирането на сложния живот, който следва това събитие.

Нашият анализ на химическия състав на скалите в близост до Лочинвер доказа, че една важна група бактерии са съществували преди около 1.2 милиарда години. В този момент скалите са били разположени на дъното на езерно легло. Изследванията показват, че бактериите - които на базово ниво използват сяра за получаване на енергия – използванет също и кислород в много по-сложна и ефикасна химична реакция, за да генерират енергията си и да оцелеят. Доказателството за химичната реакция ни казва, че нивата на кислород в атмосферата са били достатъчно високи в този ключов момент за развитието в много ранен етап от историята на Земята."

Д-р Адриан Бойс, който работи в Изследователския център в Шотландския университет за околна среда каза: "Нашите геохимични анализи дадоха ясен сигнал, че нивата на кислород в атмосферата са се увеличили до решаващи предели за развитието на сложен живот много по-рано, отколкото е било доказано до този момен. Това отваря вратата към едно ново разбиране за еволюцията на атмосферата на нашата планета и поддържането на живота."

Професор Парнел добавя: "По-задълбочени изследвания сега би трябвало да се направят, за да се оцени всеки потенциален страничен ефект от нашите заключения за следващите етапи, когато животът започва да се развива в по-сложни форми."

Няма коментари:

Публикуване на коментар