събота, 13 ноември 2010 г.

Африкански прах е причина за червените почви в Южна Европа

http://rockglacier.blogspot.com/2009/08/fissures-holes-and-caves.html
Испански и американски учени са направили минераложки и химичен анализ за установяване на произхода на "Terra Rossa" почвата в Средиземноморието. Резултатите от проучването показват, че прахът съдържа минерали от африканските региони на Сахара и Сахел, които отделят между 600 и 700 тона прах за една година. Това води до червеникаво оцветяване на почвите в средиземноморските райони (например Майорка и Сардиния между 12000 и 25000 години назад във времето). "Първият намек за отношенията между африканския прах и някои почви в района на Средиземно море е техният червеникав или червеникаво-кафяв цвят, подобен на този на африканските, причинен от съдържанието на глина" - обясни Анна Авила, съавтор на изследването, Център за екологични изследвания и използване на горите (CREAF, Автономен университет, Барселона.

Проучването, което е публикувано в Кватернерни науки, установи, че африканските прахови минерални включения "играят важна роля в произхода на почви (palaeosols) в региона на Средиземно море, а именно на остров Майорка. Резултатите приличат на тези, публикувани по отношение на почвата в Сардиния, което означава, че вероятно Африка е общ източник".

На свой ред, "Африканският прах обяснява произхода на почвите "Terra Rossa" в региона на Средиземно море, които се намират върху карбонатни скали" - добавя Авила.
http://rockglacier.blogspot.com/2009/08/fissures-holes-and-caves.html

За да обяснят произхода на червеникава почва, учените са разгледали три хипотези: безкарбонатна остатъчната теория на натрупване (почвите са извлечени от продукта на изветряне на майчината карбонатна скала), ъзходяща "sesquioxide" теория (натрупване на железни и алуминиеви хидрооксиди след капилярно изкачване в скалата) и теория за не на място образуване на пластовете в почвата (почвата се формира от външни източници, включително и привнасяне по въздуха).

Първите две хипотези са отхвърлени поради геохимичня състав на микроелементите на червените почви, както и разликите с основните скали. "Хипотезата на неместен (външен) принос бе засилена поради геохимичното съдържание на земята, което съвпада с това на африканския прах" - заяви ученият.

Все пак, въпреки че анализът на почвата показва, че праха от Африка е основен фактор за формирането на палеопочвите, "основните скали допринасят и, вероятно с остатъчен кварц" - добавя изследователят.

Произход и значение на африканския прах

"Terra Rossa" (червена почва на италиански) се намира върху карбонатни скали (с високо съдържание на карбонат) и е разпространена на Иберийския полуостров, Южна Франция, на островите в Средиземно море, Италия и по крайбрежието на Адриатическо море, от Словения до Гърция, включително отделни места в България. Най-големите минерални източници на прах във въздуха могат да бъдат намерените в регионите на Сахара и Сахел, с емисии между 600 и 700 тона на година. Значението на този прах наскоро предизвика голям интерес сред научната общност по различни причини.

Освен образуването на червени почви, африканският прах има неблагоприятно въздействие върху здравето на човека, като проблеми с дишането и намалена видимост. Той също предизвиква интерес поради последиците, които са свързани с изменението на климата, с ролята, която минералните аерозоли играят в радиационния баланс, хранителното отлагане, както и океанското торене" - обясни Авила.

Тази година нееднократо бяхме свидетели и потърпевши на това явление:
Високо съдържание на прах от Африка над страната
Прах от Африка се носи над България
Пясък от Сахара посипа Родопите
Пясък от Сахара посипа Родопите
Кален дъжд с прах от Сахара поръси София

Няма коментари:

Публикуване на коментар