събота, 16 април 2011 г.

Цветните метали – най-важни за износа от България

darikfinance.bg
Износът играе все по-голяма роля в икономическите планове за България. Но както редица анализатори отчетоха, важно е не само колко, а и какво се изнася. Светлина върху състава и структурата на българския износ хвърлят най-новите данни на БНБ относно износа през януари.

През първия месец на годината, от България е изнесена продукция общо за 1.589 млрд. евро. Суровините и материалите в това число формират 48% /761 млн. евро/. Инвестиционните стоки – машини, инструменти, резервни части и др.под. - са под 16% от българския износ, в размер на 252 млн. евро.

Потребителските стоки имат по-голям дял, 21%, или 335 млн. евро. В това число цигари за около 10.4 млн. евро, лекарства и козметика за 45 млн. евро, мебели за 45.7 млн. евро, храни за 64 млн. евро, както и дрехи и обувки за 127.2 млн. евро.

След като НСИ вчера отчете, че българинът средно дава около 90 лева годишно за дрехи и обувки, очевидно компаниите в този сектор на леката промишленост са принудени да търсят пазари в чужбина. Но да се върнем на износа.

Износът на енергийни ресурси от страната през януари 2011 г. възлиза на 240 млн. евро. В това число почти 200 млн. евро е стойността на петролните продукти, тоест на продукцията на единствената ни рафинерия Лукойл Нефтохим в Бургас. При останалите около 40 млн. евро износ най-вероятно става дума за износ на електроенергия.

Или казано другояче, около 2.5% от общия ни износ е износът на електричество, а 12.5% от износа ни се формира от Лукойл.

Около 29 млн. евро е износът на дървен материал от България през януари. Както е известно, съседните ни страни Турция и Гърция се интересуват от продукцията на горското стопанство на /все още/ гориста България. Доста по-голям е износът на суровини за производство на храни /113.4 млн. евро/, като в това число очевидно попада и зърното.

Не може да не направи впечатление, че цветните метали са най-важната за българския износ продуктова категория. През януари са изнесени от страната цветни метали в размер на 267.2 млн. евро. Това е повече, отколкото целия износ за месеца на инвестиционни стоки.

Мините и съпътстващите мощности за първична преработка на цветни метали, които бяха приватизирани, са предимно с чуждестранни собственици. Нефтохим е собственост на руската компания Лукойл. Ако можем да обобщим, основните компоненти на „българския“ износ са чуждестранни. Впрочем, по данни на Българската агенция за инвестиции, около 2/3 от износа от България се осъществява от чуждестранни компании.

Два допълнителни нюанса: за последните 12 месеца до края на януари, по данни на БНБ от страната ни са изнесени цветни метали на стойност 1.963 млрд. евро, което се равнява на близо 5.5% от БВП на страната за 2010 г. Тъй като цената на медта и златото през януари рязко се повиши на световните борси, вероятно е компаниите да са побързали да осребрят складовите си наличности.

Също така, огледалото на износа – вноса, през януари по цени CIF възлиза на 1.591 млрд. евро, или постигнали сме търговски баланс. Една категория обаче заслужава особено внимание - „храни, напитки и цигари“. Тя е на стойност 103.7 млн. евро. Общо 79.3 млн. евро е износът на подобни продукти от България. Така че е добре да се знае, че през януари, а далеч не само, България е нетен вносител на хранителни стоки в размер на около 47 млн. лева.

Анализа на състава на вноса и износа на България, включително по основни търговски партньори и региони, може да продължите, използвайки следната база данни.
Димитър Събев

Няма коментари:

Публикуване на коментар