събота, 23 април 2011 г.

„Чайна дейли”: Климатичните промени застрашават водоснабдяването на Китай

focus-news.net
Влиянието на климатичните промени върху водните ресурси се превръща в нарастващ повод за загриженост за водоснабдяването на Китай, предупреди водещ представител на властите, цитиран от в-к „Чайна дейли”.

Чен Лей, министър на водните ресурси, заяви по време на среща за климатичните промени в Китай, че глобалното затопляне се превръща във важен екологичен проблем, като водоснабдяването е един от най-директно засегнатите сектори.

„Китай е изправен пред дисбаланс между наличността и търсенето на вода, за да поддържа бързото си социално и икономическо развитие, докато защитава околната среда и екосистемите”, заяви Чен.

„Глобалните климатични промени могат допълнително да влошат съществуващите проблеми около водната сигурност, водоснабдяването и водата за напояване.

Китай изпитва недостиг от 40 млрд. кубически метра вода годишно, като две трети от градовете са изправени пред нарастващи липси. По данни на министерството на водните ресурси китайското население разполага с едва 28 % от средните за света водни ресурси на глава от населението.

Няма коментари:

Публикуване на коментар