събота, 23 април 2011 г.

Европейски патент в подкрепа на иновациите

ecomedia.bg
Комисията предлага единен европейски патент. Патентът, който ще е валиден в 25 страни членки, ще позволи намаляване с 80 % на разходите на предприятията за патентоване

Велосипед със сервоуправление или интернет връзка директно чрез включване в електрически контакт: тези изобретения са създадени в Европейския съюз. Защитени с патент, те не могат да бъдат произведени, използвани или търгувани без разрешението на неговия собственик.

В момента процедурата за получаване на патент е сложна и скъпоструваща. След като Европейското патентно ведомство издаде патента, той трябва да бъде валидиран във всяка държава-членка, където изобретателят иска да защити изобретението си. Освен с административни формалности, тази процедура е свързана и със значителни разходи за писмен превод. За да защити изобретението си в целия Съюз, едно предприятие трябва да изхарчи до 32 000 евро в сравнение със средно 1850 евро в САЩ.

Двадесет и пет държави-членки (27-те без Испания и Италия) решиха да стигнат по-далеч, като създадат единен патент на ЕС - лесен и достъпен за получаване. Именно в рамките на тази инициатива Европейската комисия предлага две законодателни предложения с оглед на създаването на този патент.

При тази нова система за защита на интелектуалната собственост след време разходите за патентоване ще спаднат значително - до 680 евро на патент. Създавайки по-благоприятна за иновации среда - важен елемент на устойчивия икономически растеж, системата ще позволи привличане на инвеститори и изследователи и укрепване на единния пазар.

В предложенията на Комисията са предвидени следните мерки:

- След като веднъж е предоставен, патентът ще бъде автоматично валидиран в 25-те страни членки, с което ще се избегнат сложни административни процедури и значителни разходи за писмен превод.

- Заявките ще могат да бъдат подавани на всеки език. Те все пак ще трябва да бъдат преведени на един от официалните езици на Европейското патентно ведомство (английски, френски или немски), но разходите за това ще бъдат възстановявани на притежателя на патента.

- В очакване на система за автоматичен превод временно ще важат допълнителни изисквания по отношение на превода.

Проектите за регламенти бяха изпратени за разглеждане на Съвета и Европейския парламент. Комисията се надява, че след време Испания и Италия ще решат да участват в тази система за единен европейски патент.

Няма коментари:

Публикуване на коментар