понеделник, 25 април 2011 г.

Мръсна вода от канализацията се излива директно в Дунав

btv.bg
Въпреки слаборазвитата промишленост в Северозападна България, замърсяването на Дунав от различни видове производства продължава. Води от градската канализация също се изливат директно в реката, тъй като градове като Видин и Лом все още нямат пречиствателни станции.

15 предприятия в района директно изхвърлят отпадните си води в Дунав

Последните наложени глоби за замърсяване са на производители на бира, на мляко и млечни продукти и на гипсо-картонени плоскости. Задължение на производителите е сами да вземат мерки за качеството на отпадните води, които изливат в реката. Глоби се налагат, когато във водата плуват тежки метали и други вредни химически елементи.

"Замърсени са водите на река Дунав, но не бих могла да конкретизирам, че това е прекомерно замърсяване", смята директорът на РИОСВ Деница Славкова.

Още по-голям проблем създават водите от градската канализация

които също се изливат в реката. „През последните няколко години имам информация, че градските плажове са затворени точно, защото не отговарят за води, в които могат да се къпят населението. За съжаление във Видин и Лом не са изградени градски пречиствателни станции, в процедура са, до момента са с представени проекти, изготвяне на технически проекти. Със сигурност изхвърлянето на битовофекалните води оказва негативно влияние върху качеството на водите, каза Деница Славкова.

Видин ще има пречиствателна станция

"Има проект към ИСПА, предстои да се избере изпълнител, за да се въведе документация по проекта”, увери Димитър Стефанов от общината.

До 2013 година трябва да започне строителството на пречиствателната станция. Трябва да се подмени и 15 километра канализация и 15 километра водопроводи. Общата стойност на проекта е 37 милиона лева.

Няма коментари:

Публикуване на коментар