събота, 23 април 2011 г.

Откритие променя добива на ток от слънчева енергия

GreenTech.bg
В бъдеще магнитната съставяща на слънчевата светлина може да стане източник на ток

Изследователи от Мичиганския университет са на път да променят веднъж завинаги начина за получаване на електроенергия от слънчева светлина.

Професор Стивън Ранд от факултета по електротехника и компютърни науки, и Уилям Фишер, докторант от факултета по приложна физика, са открили, че слънчевата светлина, при определена интензивност и насочена през прозрачни непропускащи ток материали като стъкло, може да създаде магнитно поле, което е 100 милиона пъти по-силно, отколкото се предполагаше досега.

По своята същност, резултатите от изследването опровергават вековен закон на физиката. Както е известно, слънчевата светлина има две съставляващи – електрическа и магнитна. Досега учените предполагаха, че въздействието на магнитното поле е толкова слабо, че може да бъде игнорирано. Ранд и неговите колеги обаче доказват обратното.

Магнитното поле, образувано при преминаване на светлината през стъкло, е толкова силно, че може напълно да конкурира по сила на действие електрическото поле. Получават се един вид „оптични батерии”, които не се нуждаят от полупроводници.

При новата технология вместо полупроводници се използват лещи за фокусиране на слънчева светлина и токопроводящи влакна. Учените дори твърдят, че вместо стъкло може да се използва прозрачна керамика. Те се надяват да достигнат ефективност на оптичните батерии, която е еквивалентна на тази на днешните комерсиални фотогалванични елементи.

Експериментално е установено, че за получаване на магнитно поле, силата на което е достатъчна за изработка на електричество, през стъклото трябва да се пропусне слънчева светлина с мощност от порядъка на 10 милиона вата на всеки квадратен сантиметър. В момента учените търсят начини и материали, които ще им позволят да използват светлина с по-малка интензивност.

Няма коментари:

Публикуване на коментар