четвъртък, 28 април 2011 г.

Бели дупки водят към други вселени?

dnes.bg
Също като медалите, черните дупки си имат обратна страна – бяла. Дупка, която изхвърля вещество в друга Вселена.

Възможно ли е да се напуснат границите на нашата Вселена? Може – ако се попадне на бяла дупка. Известно е, че попадащите в полето на притеглянето на черна дупка предмети веднага се привличат към нейния център и вече не могат да излязат. Черните дупки привличат дори светлината, а Вселената, в която живеем, буквално е обсипана с черни дупки.

Учените заговориха за това, че освен черни дупки съществуват и бели, които постоянно изхвърлят във Вселената материя или енергия. Макар че все още никой не ги е наблюдавал, съществуването на бели дупки вече е доказано математически.

В Калифорнийския университет, по време на решаването на суперкомпютърни уравнения за теорията на относителността на Айнщайн, астрофизиците успели да изчислят белите дупки. По подобен начин през 1916 г. немският астроном Карл Шварцшилд открива черните дупки.

А днес те вече се наблюдават от стотици астрономи. Черните дупки не могат да се наблюдават с телескопи, тъй като те не излъчват светлина, а я поглъщат, както и всяка друга форма на материя. Затова може да се изчисли и наблюдава влиянието на гравитацията им върху други небесни обекти, както и да се определи тяхното положение в пространството. По тези показатели са открити много черни дупки.

Според американския космолог Блек Темпъл, белите дупки в Космоса трябва да са толкова, колкото и черните. Това са космически вулкани, изхвърлящи материята, погълната от черните дупки, и пораждащи нови вселени. Според астрофизиците материята, погълната от черната дупка, се изхвърля в неизменен вид от бялата.

Астрофизиците не престават да разсъждават: ако всичко, което се поглъща от черната дупка, излиза невредимо и попада в паралелни вселени, то възможно ли е човек с космически кораб да извърши подобно пътешествие? Може би е възможно и човекът да странства из други светове, но не точно в близкото бъдеще.

Най-близките черни дупки се намират на стотици светлинни години от нас. И за да стигнем до тях, е необходим гигантски космически кораб, но засега пътешествията на хора в паралелни вселени през черните и белите дупки си остават в сферата на научната фантастика.

Съществуването на бели дупки, макар и да е изчислявано множество пъти със суперкомпютри, все още е само предположение. Когато учените реално открият бели дупки, те ще ги следят внимателно. Току-виж, по тях пътешественици от други светове вече летят към нас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар