четвъртък, 17 февруари 2011 г.

ЕП: Продоволствената сигурност е изложена на риск – нужен е глобален отговор

focus-news.net
Климатичните промени и спекулациите на пазарите са сред основните фактори, които излагат на риск продоволствената сигурност в ЕС и извън него, заявяват депутатите от ЕП в резолюция, одобрена на днес. Членовете на ЕП призовават за спешни мерки за борба със спекулациите на цените на хранителните продукти и в подкрепа на производството на храни в ЕС, съобщиха от пресслужбата ЕП.

Сушите, наводненията, пожарите и бурите, които са се увеличили в сравнение с миналото, водят до намаляване на капацитета на земеделската продукция в целия свят, отбелязват депутатите. Трябва да бъде обърнато внимание на управлението на почвите и водните ресурси, смятат членовете на ЕП и призовават Комисията да следи за прилагането на националните мерки по отношение на климатичните промени.

Депутатите критикуват злоупотребите и спекулациите в търговията с храни, земеделската продукция и енергийните пазари, които излагат на риск продоволствената сигурност. Резолюцията призовава Г-20 да гарантира сближаването на регулирането на секторите на хранителните и селскостопанските стоки, като включи страните, които не участват в Г-20.

В частност, членовете на ЕП настояват Комисията да обмисли възможността за предоставяне на нови правомощия на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и по този начин да бъдат предотвратявани злоупотреби на пазарите. Взаимодействието с хранителните пазари трябва да бъде ограничено до тези инвеститори, които наистина са свързани със земеделските пазари, смятат депутатите.

За да се гарантира продоволствената сигурност в ЕС, е необходима силна обща селскостопанска политика, се казва в приетия текст. Трябва да се обърне спешно внимание на намаляването на доходите на фермерите, което се дължи на увеличаващите се разходи за изпълнение на стандартите на здравеопазването, околната среда и грижата за животните, подчертават депутатите. В рамките на бъдещата обща селскостопанска политика трябва да се предостави ключова роля на инструментите за пазарна интервенция, се казва в текста на резолюцията.

Тъй като селското стопанство е ключов икономически сектор в развиващите се страни, ЕП настоява за увеличаване на финансовата помощ за този сектор в подкрепа на въвеждането по-ефективни и по-устойчиви земеделски практики. В допълнение, собствеността на земя трябва да бъде насърчавана с цел намаляване на бедността и засилване на хранителната сигурност, допълват депутатите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар