неделя, 20 февруари 2011 г.

Нова ферма за миди ще бъде изградена до "Каваците"

dnevnik.bg
Компанията "Блек сий мъсълс" ще изгради ферма за черни миди в района на "Каваците". Това съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Средствата за съоръжението ще бъдат осигурени по програма "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство", уточняват ат ИАРА.

Размерът на инвестицията е на стойност 138 272 лв., а одобрената безвъзмездна финансова помощ е 82 963 лв.

В планираната производствена програма след реализацията на инвестиционния проект е заложено производството на 70 тона черноморска мида годишно. Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца, като с реализацията му ще бъдат осигурени до 8 работни места.

През ноември м.г. беше заявено и друго намерение за изграждане на ферма за култивиране на черна мида в Черно море, но този път в района на Кранево, община Балчик.

За развитието на бъдещата ферма ще бъдат използвани малко над 403 декара от акваторията на 1700 метра от брега. Районът е в близост до нос Екрене, а лимитът на производство ще бъде 1000 тона.

Право на ползване може да бъде дадено, ако няма възражения срещу инвестицията, тъй като се има предвид наситеността на крайбрежието в района с мидени ферми и риска във връзка с предстоящото изграждане на дълбоководно заустване на пречиствателна станция "Албена" в близост. Писмени предложения и възражение от заинтересовани лица се приемат в 14-дневен срок в Басейнова дирекция.

Най-големите мидени ферми по Черноморието до момента се намират в района на залива "Дълбока" край Каварна.

Няма коментари:

Публикуване на коментар