сряда, 23 февруари 2011 г.

ООН: Зелената икономика значи растеж

GreenTech.bg
Инвестирането на 1,3 трилиона долара годишно в зелените сектори на икономиката ще осигури дългосрочна стабилност на световната икономика, сочи доклад на ООН. Влагането на около 2% от световния БВП в 10 ключови области ще даде тласък на „ниско-въглеродната, ресурсо-ефективна зелена икономика“, казват авторите. Те също така препоръчват следването на политики, при които няма обвързване между икономическия растеж и интензивното потребление. Резултатите са публикувани по време на среща, в която участваха 100 министри.

“Правителствата имат централна роля в промяната на законите и политиките, както и за инвестирането на публичните средства в общественото благосъстояние, за да стане възможен преходът, – казва Паван Сухдев, ръководител на Инициативата за зелена икономика при Програмата на ООН за околната среда (UNEP). – Неправилното разпределение на капитала е в основата на настоящите дилеми пред света, а налице са бързи действия, които могат да се предприемат буквално от днес“. Според него тези мерки варират от постепенното намаляване и пълното спиране на 600-те милиарда долара световни субсидии за бизнеса с изкопаеми горива, до пренасочване на повече от 20 млрд. долара субсидии от изкривеното стимулиране на бизнеса с неустойчиви аквакултури.

UNEP определя “зелената икономика” като такава, която ще доведе до „подобряване на благосъстоянието на човека и социалната справедливост, като се постигне значително намаляване на рисковете за околната среда и екологичните проблеми“.

Що се касае до инвестициите на 2% от БВП в „разеленяването“ на световната икономика, авторите препоръчват редица инвестиции, в т.ч.:

-> $108 млрд за „раззеленяване“ на селското стопанство, като например насърчаване и подкрепа на дребните земеделски стопанства
-> $134 млрд за строителния сектор, включително за подобряване на енергийната ефективност
-> $110 млрд. За подобряване на рибарството, включително намаляване на капацитета на риболовния флот в света
-> $15 млрд. за горското стопанство, като важен инструменти за справяне с изменението на климата
-> Почти $110 млрд. за вода и отпадъци, включително пречистване и рециклиране

В доклада, изготвен от експерти от развитите и развиващите се страни, се казва, че зеленият икономически модел ще осигури по-високи годишни темпове на растеж в рамките на 5-10 години, отколкото сценарият „обикновен биизнес“. За да се отключи търсеното ниво на необходимите инвестиции ще е необходима реформа на съществуващите национални и международни политики.

Няма коментари:

Публикуване на коментар