четвъртък, 24 февруари 2011 г.

Пещерата Башовишки печ край с. Орешец, община Димово е застрашена да бъде унищожена от местната кариера, според спелеолози

24 февруари 2011 | 19:48 | Агенция "Фокус"
Снимка: opazvane.blogspot.com

Пещерата Башовишки печ край с.Орешец, община Димово, Видинско е застрашена да бъде унищожена от местната кариера за добив на варовик, алармират от Българската федерация по спелеология.

В началото на октомври 2010 г. от федерацията са отправили сигнал към Министерството на околната среда и водите.

След почти 5 месеца, и след подадена жалба за неспазване на сроковете за отговор, предвидени в Административния кодекс, получихме отговор в който МОСВ, твърди че предоставената от нас информация е недостатъчна за установяването на точното местонахождението на пещерата спрямо концесионната площ. От БФСп се изисква допълнителна информация по въпроса. В отговора се казва още, че „На база на предоставената допълнителна информация, компетентния орган ще прецени необходимостта от проверка на място и изясняване на обстоятелствата и последващите действия”.

Недоумение буди проявените от МОСВ формализъм и инертност по отношение на поставения от нас въпрос. Твърденията, че от предоставената от нас информация не може да се определи точното разположение на пещерата спрямо концесионната площ са абсолютно несъстоятелни предвид на обстоятелството, че на предоставените от нас карто-схеми точно и ясно са отразени проекциите на пещерата върху терена на концесията. Още повече всеки местен жител може да покаже на експертите местонахождението на пещерата, казват от федерацията.

Според тях - писмото на МОСВ има формален характер и показва безсилието на ведомството да реши проблем, който само си е създало.

По необясними за нас причини, при изготвянето на изискващите се за отдаване на концесия документи (Задания за ОВОС, ОС, Доклад за резултатите от проведените през 2001-2002 г. геолого-проучвателни работни и пр.) не е взето предвид наличието на пещерата Башовишки печ и от формална гледна точка са създадени предпоставки за унищожаването й. Недопустимо е в резултат на проявената небрежност и недоглеждане да позволим пещерата да бъде унищожена, заявяват спелеолозите.

Според проекто-плана на кариерата, през 2014 г. добивните дейности ще достигнат хоризонт 300 (кота 300). Малко над това ниво (305 м.) се развива пещерата, при което най-малко 1/3 от нея ще бъде напълно унищожена с всички произтичащи от това последствия. Освен това, през м. октомври м. г. в Изпълнителната агенция по околната среда и водите, респективно РИОСВ – Монтана, е постъпил формуляр за мониторинг на прилепи в подземни местообитания, отнасящ се до пещерата „Башовишки печ”. В него съставителите категорично са подчертали, че „най-голяма заплаха за пещерата е развитието на кариерата” и необходимостта от промени на концесионния договор.

Българската федерация по спелеология смятат да информират българската и европейска общественост, както и европейските институции за проблема и липсата на адекватни мерки от страна на ведомството за неговото разрешаване. Същевременно – да организират национална и международна кампания за защита на пещерата от унищожаване. Според БФСп са необходими спешни практически мерки за актуализирането на съществуващия проект на Закон за пещерите или разработването на нов проектозакон.

Няма коментари:

Публикуване на коментар