петък, 11 февруари 2011 г.

На 11 февруари 1211 г., преди 800 години в Търново

bta.bg
На 11 февруари 1211 г., преди 800 години, е свикван в Търново по заповед на цар Борил антибогомилски църковен събор.

Целта е публичното разобличаване и общественото отрицание на идеите и на основните постулати на богомилското учение, което проповядвало против държавната власт и против официалната църква. Присъстват представители на светската и църковната власт. Ръководи го самият цар Борил, който води разпита на доведените богомили. Срещу еретиците, които остават верни на своето учение, са взети строги мерки. По нареждане на българския владетел решенията на събора са записани в т.нар. "Синодик на цар Борил". За негова основа е взет превод на византийски антиеретичен синодик от Х в., към който са прибавени решенията на антибогомилския събор в Търново. Към документа по-късно са добавяни и други важни събития от българската история през ХІІІ и ХІV в. Бил е многократно преписван и разпространяван в България и в съседни страни и е един от най-интересните извори с разнообразна и точна информация за историята на Второто българско царство.

Няма коментари:

Публикуване на коментар