неделя, 6 февруари 2011 г.

Икономиката ни изостава в иновациите

TechNews.bg
Износът на хай-тек продукти обаче се е удвоил за 10 години

България е далеч от световните модели на иновативните икономики. В момента разходите за научно-изследователска и развойна дейност у нас са 0.4-0.5 % от БВП, съобщи през седмицата министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, по време на публична дискусия, посветена на предизвикателствата пред унгарското председателство на ЕС.

Предизвикателство пред управлението е да осигури условия за изпълнение на националната цел на България – до 2020 г. тези разходи да достигнат 1.5% от БВП. Инвестициите в образование, научни изследвания и иновации могат да осигурят устойчив растеж, да подобрят конкурентоспособността на икономиката и жизнения стандарт на хората, каза министърът.

В момента иновациите формират много малка част от добавената стойност в българската икономика - едва 26%, при среден процент за ЕС 46%. За сметка на това секторите, свързани с природните ресурси и евтината работна ръка, общо формират около половината от добавената стойност в промишлеността.

България разполага с конкурентни предимства и добре развити компании в сектора на компютърните технологии. Показателно е, че износът на високотехнологични продукти расте дори и по време на криза, като между 2000 и 2009 г. той се е увеличил от 4% на 8% от общия експорт на страната.

Три основни сектора за приложение на иновации са идентифицирани в тази стратегия - информационните технологии; технологиите, свързани със здравето, и еко- и енергоефективните технологии.

Високата енергийна интензивност на икономиката също осигурява широко поле за прилагане на иновативни решения, отбеляза министър Трайков. В момента се разработва национален план за „зелени" процедури при обявяване на обществени поръчки, където електрическите автомобили ще бъдат вписани като продуктова група.

В тази връзка МИЕТ инициира диалог между всички заинтересовани страни, който да облекчи навлизането на електромобилите в България. Част от нето е и международната конференция, която министерството организира на 10 и 11 февруари в София.

Промененият правилник към закона за инвестициите е допълнителен инструмент на държавната политика в подкрепа на иновативния бизнес. В правилника са предвидени специални насърчения за иновативния бизнес като данъчни преференции, поемане на част от разходите за проекти, които внедряват иновативни постижения.

Оперативна програма „Конкурентоспособност" също има специален фокус върху иновациите, допълни министър Трайков. По неговите думи стартиращите фондове за рисково финансиране по инициативата JEREMIE също са инструмент за изграждане на икономика, базирана на знанието.

МИЕТ работи и по специален закон за иновациите, който трябва да регламентира нова роля за националния иновационен фонд и да го превърне в работещ инструмент за подкрепа на иновативния бизнес. Ще бъдат формулирани нови източници и механизми за финансиране и нови области за държавно въздействие върху иновационната активност на предприемачите, които да стимулират фирмите да инвестират за развитието на собствения си бизнес, допълни Трайков.

Няма коментари:

Публикуване на коментар