неделя, 6 февруари 2011 г.

България отново може да търгува с емисии на парникови газове

vesti.bg
Компетентният международен орган е разгледал искането на България да си върне акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емиции и е взел решение за неговото пълно и незабавно удовлетворяване

България си върна акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емисии на парникови газове.

Отваря се връзката към международния регистър за транзакции, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на външните работи (МВнР).

Молбата на България за възстановяване на акредитацията на страната за участие в международната въглеродна търговия е разгледана на 12-ата среща на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото, състояла се на 3 и 4 февруари в Бон, Германия.

Компетентният международен орган е разгледал искането на България и е взел решение за неговото пълно и незабавно удовлетворяване, се посочва в съобщението.

Отбелязва се, че с възстановяването на акредитацията на страната ни за участие в търговията с емисии се отваря връзката към международния регистър за транзакции. Подновява се възможността за включване в европейската търговия с квоти и единици по механизмите на Протокола от Киото.

Правото на България за участие в международната въглеродна търговия бе прекратено на 28 юни 2010 г. въз основа на констатация на компетентните международни институции за зле работеща Национална система за инвентаризация на парникови газове в периода преди 2009 г.

Причината за това решение бе, че още 2007 г. министерство на Джевджет Чакъров не е изпълнило нито едно от препоръките на прилагащият орган, каза днес министърът на околната среда и водите Нона Караджова.

Приходите от търговия с емисии са част от антикризисните мерки на правителството. Кабинетът очакваше от тях 300 млн. лв. приходи.

Караджова тогава обвини предшественика си в некомпетентност и призна, че е знаела за възможността на България да търгува с емисии да бъде отнета.

Това създаде големи затруднения за над 130 големи български предприятия и лиши държавата от шанса за финансови приходи чрез участие в международната търговия с квоти на емисии на парникови газове в продължение на седем месеца, се припомня в съобщението.

МОСВ осъществи редица фундаментални мерки за реформиране и укрепване на Националната система за инвентаризация на емисиите на парникови газове в екипна работа с експерти от министествата на земеделието и храните, икономиката, енергетиката и туризма, транспорта и съобщенията, вътрешните работи, от Националния статистически институт и други институции.

Значително бяха активизирани международните контакти и привличането на външна експертиза.

Действията и мерките в международен план бяха осъществявани в тясна координация и взаимодействие с МВнР.

Благодарение на тези действия поисканата от България нарочна проверка през октомври 2010 г. констатира, че е постигнат огромен напредък и не са останали съществени нерешени въпроси.

Това даде възможност България да поиска възстановяване на акредитацията за международна търговия с емисии на парникови газове, се отбелязва в съобщението

Няма коментари:

Публикуване на коментар