вторник, 8 февруари 2011 г.

Нишата ни е биомасата

На 200 млн. евро може да разчита българският бизнес в стремежа си към намаляване на консумацията на енергия и подобряване на енергийната ефективност. Това посочи министър Трайчо Трайков по време на конференцията „Влияние на климатичните промени върху българската икономика”, която се проведе днес в София.

Сумата ще започне да се разпределя сред българските фирми до средата на тази година. Тя е предназначена за две групи дейности: за децентрализация на енергийните източници и за закупуване на оборудване от по-висок енергиен клас.

До края на февруари ще се разработи листата за допустимо оборудване, посочи още министърът на икономиката, енергетиката и туризма. Министерството работи съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие.

Въпросните 200 млн. евро ще се отпуснат като преференциална кредитна линия на българските фирми, а част от разходите за енергийна ефективност ще се поемат като грант от оперативна програма Конкурентноспособност.

Министър Трайков посочи още, че в момента се работи по включване на „зелени процедури“ при обществените поръчки.

Трайков изтъкна, че до края на 2010 г. България почти е изпълнила индикативната цел в рамките на ЕС за намаляване на консумацията на енергия; постижението ни е 2396 Гвтч при цел 2430 Гвтч. Анализът на министерството показва, че има потенциал за намаляване на консумацията на енергия с още 40% спрямо средно европейското равнище.

България следва да увеличава спестяването на енергия с 1% всяка година до 2016 г., за да отговори на европейските цели. Към този момент индустрията в страната се справя сравнително най-добре в задачата да повиши енергийната си ефективност. Домакинствата изостават – отчете министърът.

Най-перспективният възобновяем енергиен източник на България е биомасата – стана още ясно на конференцията, на която участие взеха също и министърът на екологията Нона Караджова и министърът на селското стопанство Мирослав Найденов.

До 2015 г. България ще има програма за адаптация към климатичните промени – обеща Караджова. Тя припомни, че четири сектора, включително транспорт и строителство, след 2013 г. ще бъдат включени в европейската схема за търговия с емисии. „Съгласно спецификата на нашата икономика“, за България в рамките на ЕС са поставени най-ниски цели: вместо да намали, страната ни в тези сектори може да увеличи емисиите с 20% спрямо нивата през 2005 г.

Две са целите за ВЕИ стратегията на България според министър Найденов: да запазим плодородните земи, защото те ще стават все по-малко и по-ценни; да запазим гората, включително защото тя е ключова за водния цикъл. Много скоро водата ще е по-скъпа от петрола, отбеляза аграрният министър.

Според министър Найденов, нишата в сектора на възобновяемите енергии за България е биомасата.

Положението е страшно – попари правителствения ентусиазъм Велизар Киряков, председател на Асоциацията на производителите на екологична енергия. Да не се заблуждаваме: целите на ЕС за 16% дял на ВЕИ се отнасят не само за електрическата, а и за топлинната и транспортната енергия. Като обем електрическата енергия е едва четвърт от общия дял. България постигна 10% ВЕИ дял за електричеството. Но при топлинната делът е нула.
Димитър Събев

Няма коментари:

Публикуване на коментар