вторник, 8 февруари 2011 г.

Пишем стратегия за наводненията

bia-bg.com
България пише стратегия за превенция от наводненията. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нона Караджова, която участва в конференцията. Мерките ще се реализират поетапно до 2015 г., съобщи още Караджова.„До края на 2011 г. очакваме да бъде направена оценка на риска за територията на цялата страна. До края на 2013 г. ще се направи моделирането и до края на 2015 г. ще се разработят практическите мерки за защита от наводнения.

Това е много важно както за предотвратяване на огромните вреди върху селското стопанство от наводненията, така и върху имуществата на хората“.В европейски мащаб има сектори, които трябва да намалят с 10% емисиите си на парникови газове, съобщи още Караджова. Това са строителство, транспорт, земеделие и управление на отпадъците.

България е една от малкото страни, които имат възможност да увеличат квотата си, и то с 20%:„За тези сектори ще може да се прилага схема, подобна на настоящата, за междудържавна търговия на парникови газове, само че този път ще се отнася само на ниво страни членки.

Имаме всички шансове да преизпълним многократно целите си за тези сектори, което означава приходи за нашата икономика, които можем да върнем отново в мерки за адаптация, например на селското стопанство, мерки за намаляване на емисиите на парникови газове в други сектори“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар