понеделник, 14 февруари 2011 г.

Укрепиха свлачището зад Летния театър

stroitelstvoimoti.com
Приключва вече укрепването на свлачището зад Летния театър в Приморския парк на Бургас, съобщи арх. Десислава Евгениева - директор „Устройство на територията“ и ръководител на проекта.

Укрепването на ската се изпълни по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-03/2008: „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации“. Сумата, заложена в бюджета на проекта, е близо 1 милион лева, от които заради по-ниските предложени цени от изпълнителя, са изразходени 765 хиляди лв. - 100 % европейско финансиране.

Строително-ремонтните работи са изпълнени за 20 месеца. Те включват изграждане на укрепителни съоръжения, включително анкерни конструкции и подопорни стени; съоръжения за понижаване нивото на подпочвените води, както и такива за отвеждане на повърхностните води извън територията на свлачището; вертикална планировка на района с цел осигуряване на устойчивост на откоса; изграждане на контролно-измервателна система, която да следи за рецидив на свлачището след реализацията на инфраструктурните подобрения.

В момента се извършва одит на документацията. След предаване на финалните отчети до 25 февруари 2011 г. ще приключат всички дейности по проекта.

Друг проект на общината, който се изпълнява в момента, е насочен към благоустрояване на целия Приморски парк, включително и района около Летния театър.
Ирина ГЕНОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар