четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Нова технология за сондаж черпи енергия от дълбините на Земята

GreenTech.bg
Нова технология за сондиране позволява издълбаването на дълбоки дупки в земната кора, достигайки до горещите скали в мантията. Налице са няколко техники, при които се използва топлина вместо свредло, за да се разбие скалата в дълбоките дупки. Няколко пилотни проекта са в ход в различни страни, за да се проучи дали тази технология е икономически изгодна за производство на електроенергия. Ако се окаже успешна, дълбочинната геотермална енергия може да бъде важен източник на възобновяема енергия, съобщава ehow.com.

В исторически план геотермалната енергия традиционно се добива там, където има пукнатини в земната кора или активни, млади вулкани, които изкарват горещи магмени скали близо до повърхността на Земята. Тази топлина се използва за отопление на сгради или за производство на енергия – но в малък мащаб. За да може геотермалната енергия да стане по-широко разпространена и да се използва в по-мащабни инсталации, трябва да да бъдат пробити дупки на дълбочина 5-8 км., където земната кора е постоянно гореща.

Пробиването на дупки с дълбочина 5 км. или повече е трудно, тъй като скалата достига температура от над 200 градуса Целзий и стоманените свредла стават чупливи. Една нова технология обаче използва високи температури, за да разбива скалата и по този начин да пробива надолу. Високите температури, необходими за разрушаване на скалата, се постигат чрез инжектиране на горещи газове в дупката или възпламеняване на смес от кислород и гориво вътре в дупката.

Предимствата на геотермалната енергия са най-вече много малкият въглероден отпечатък в околната среда, както и фактът, че това е един много постоянен енергиен източник. За разлика от вятърната и слънчевата енергия, геотермалната е постоянна и е предвидима. Тя може да се използва за захранване на големи конвенционални електроцентрали, които осигуряват ток за електрическата мрежа по същия начин, по който електроцентралите, разчитащи на изкопаеми горива.

Няколко пилотни проекта за тестване на новата техника за дълбочинно сондиране са на ход в САЩ и няколко европейски страни. Целта е да се усъвършенства един евтин и бърз начин за пробиване на дълбоки дупки. Ако технологията се окаже успешна, тя ще може да се прилага навсякъде, което значи, че геотермални кладенци ще могат да бъдат направени в непосредствена близост до сега съществуващите електроцентрали на въглища, заменяйки изкопаемите горива като източник на топлина.

Няма коментари:

Публикуване на коментар