понеделник, 14 февруари 2011 г.

Фотографирана е първата Лунна пещера

spacenewsbg.com
Снимки с високо разрешение са потвърдили наличието поне на една подземна пещера на Луната.

Изображенията, получени с помощта на камерата на апарата Lunar Reconnaissance Orbiter, свидетелстват: това което по-рано се считаше за ям , в действителност е вход в лавова "тръба". Аналогични образования се срещат на Земята.

Отверстието е с ширина 65 м и беше открито през 2009 г. От тогава орбиталният апарат го снима 4 пъти под различни ъгли, с разни разположения на източника на светлина и различно осветяване. Резултатите са повече от добри. В крайна сметка моеже да се види интериора на лунната пещера, част от нейните стени и да се потвърди наличието на хоризонтален проход. Подщш на пещерата се вижда благодарение на разрушение на част от тавана.

Пещерата е дълбока минимум 36 метра и може да служи на бъдещите поселенци за жилище и за защита от космическото излъчване, слънчевите изригвания, метеоритите и екстремалните температури, които има на повърхноста.

Допълнителните изследвания ще изяснят колко надалече води тунелщш, а също така дали тази пещера е част от система подземни тунели, или е само изолирано образувание.

Няма коментари:

Публикуване на коментар