събота, 5 февруари 2011 г.

"Мини Марица изток" с нов изпълнителен директор

econ.bg
Снимка: capital.bg

С Решение на Съвета на директорите на "Български енергиен холдинг" (БЕХ), в качеството му на едноличен собственик на капитала на „Мини Марица изток", Тодор Тодоров е освободен като член на Съвета на директорите на „Мини Марица изток". На негово място е избран Евгени Стойков.

Във връзка с това решение Евгени Стойков е избран за изпълнителен директор на „Мини Марица изток", като предстои вписване на взетите решения в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, съобщиха от БЕХ.

Биографична справка:
Евгени Стойков е роден през 1968 година. Завършил е Техническия университет в София, със специалност инженер по „Топлоенергетика". Специализирал е „Организация и управление на бизнеса" в Стопанската академия „Д. А. Ценов", гр. Свищов. Има богат и дългогодишен опит в областта на енергетиката като последователно е заемал ръководни позиции в „ТЕЦ Марица изток 3", „Енергоремонт Гълъбово", „Брикел", „Видахим", „ТЕЦ Марица изток 2" и „Мини Марица изток".

Няма коментари:

Публикуване на коментар