четвъртък, 3 февруари 2011 г.

Изядохме рибата

DarikFinance.bg
Световната консумация на риба достигна рекордно равнище от средно 17 килограма на човек показва, публикуван вчера доклад на ООН, предава BBC.

Рибарството и аквакултурите са дали на света около 145 милиона тона храни през 2009 г., осигурявайки около 16% от животинските протеини, приемани от населението на Земята.

Резултатите, публикувани от Организацията по прехрана и земеделие (FAO) показват влошаване на състоянието на световните рибни запаси. Около 32% от тях са били обект на прекомерно експлоатиране.

Авторите добавят, че нивото на прекомерна експлоатация се е увеличило слабо от 2006 г., но в същото време само 15% от рибните популации, наблюдавани от FAO са "слабо експлоатирани" или "умерено експлоатирани". Това означава, че уловът им може да се увеличи, за да отговори на нарастващото търсене на рибни продукти.

Докладът показва също, че рибата продължава да бъде най-търгуваната стока сред храните, като обемът на транзакциите в този сегмент от пазара през 2008 г. е бил на стойност 102 млрд. долара, което е увеличение с 9% на годишна база.

Китай остава най-големият производител на риба с добив от 47.5 млн. тона през 2008 г. (32.7 млн. тона от аквакултури и 14.8 млн. тона от рибарството).

Като цяло данните показват, че в глобален мащаб са уловени 90 млн. тона риба, от който 80 млн. тона от морски и океански води и 10 млн. тона от сладки води.

Консумацията на риба на глава от населението се е увеличило от 0.7 кг през 1970 г. на 7.8 кг през 2008 г.

Данните показват, че запасите от водещите 10 търговски видове риба, които дават почти една трета от световния улов, са пред изчерпване. Популациите на 23 вида риба тон са намалели с до 60%.

От друга страна нарастваща опасност представлява и нелегалния улов, които води до още по-бързо изчерпване на запасите и е стимулиран от покачващото се търсене и цени. Миналата година изследователи в списание "Сайънс" предупредиха, че в световен мащаб мерките за регулиране на риболовната индустрия нямат способност за справяне с нелегалния улов, чиято стойност се изчислява на над 20 млрд. долара годишно.

В доклада на FAO се подчертава и друг проблем пред рибарството в света: "високият дял на нежелан и често недеклариран съпътстващ улов и изхвърлянето му... включително улавяне на екологично важни видове". По последна оценка глобалното изхвърлянето на улов от риболовни кораби възлиза на около 7 милиона тона на година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар