сряда, 2 февруари 2011 г.

Европа върви към „ресурсо-ефективна“ икономика

GreenTech.bg
В края на януари европейският комисар по околната среда Янез Поточник официално обяви новата стратегия на ЕС за развитие във вид на „ресурсо-ефективна“ икономика.Това е част от общата стратегия „Европа 2020“ за интелигентен и устойчив растеж.

„Ние развиваме тази стратегия чрез 7 водещи инициативи. Сега Комисията представя последната от седемте, а именно ефективността на ресурсите“. Целта, по думите на Поточник, е да се подпомага преходът към ресурсно-ефективна, нисковъглеродна икономика, която използва по-добре природните ресурси за постигането на устойчив растеж. „Нашата изходна точка е проста: ние се нуждаем от икономическия растеж, но какъв растеж? Не може да бъде само за сметка на количеството, трябва да има и качество. През 20 век населението на света нарасна четири пъти, а икономическите резултати – 40 пъти. Ние увеличихме използването на изкопаеми горива 16 пъти, нашия улов на риба 35 пъти, а консумацията на вода 9 пъти“.

Продължаването на сегашния модел на използване на ресурсите не е решение. Ако нещо не се промени радикално, ние бързо ще достигнем физическите ограничения на нашата планета.

Ето ги и основните послания на ЕС:

Ресурсите се разбират в най-широкия смисъл на думата. Не става дума само за ресурси като стоки. Ресурсите, за които говорим и се тревожим, варират от широка гама от суровини, като горива, минерали и метали, и стигат до храните, почвата, водата, въздуха, биомасата и екосистемите.

Ефективността на ресурсите става общ знаменател за развитие на европейската политика по изменение на климата, енергетиката, транспорта, промишлеността, селското стопанство, рибарството, биологично разнообразие и регионалното развитие.

Взаимно-обвързаният подход може да бъде постигнат при използване на съгласуван набор от политики, които формират най-добрия начин на взаимодействие и които се справят чрез компромиси между различните цели на политиката.

Този подход изисква изграждането на солидна база от знания и обща аналитична работа, които да стоят в основата много различни инициативи. Това ще изисква и много инвестиции в научните изследвания и иновациите, за да се постигнат предимствата, които зелените технологии и други технологии могат да донесат.

Това е наистина глобален дневен ред. Европейските търговски партньори всички вървят в посока „зелен“ растеж. Европа иска да работи съвместно с тях.

Тук не става въпрос за насърчаване на зелената ниша в икономиката. Става въпрос за „позеленяването“ на цялата икономика. „Ето защо ние ще интегрираме ресурсната ефективност в рамките на “Европейския семестър” от следващата година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар